Chi phí khấu hao là gì Update 06/2024

Khấu hao là gì? Có những phương pháp tính chi phí khấu hao nào theo chuẩn mực kế toán. Cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Chi Phí Khấu hao là gì?Các loại chi phí khấu hao là gì?Ý nghĩa của khấu hao là gìCác cách tính chi phí khấu hao phổ biến hiện nay

Chi Phí Khấu hao là gì?

Khấu hao là hoạt động định giá, tính toán, phân bổ các giá trị tài sản sau một thời gian sử dụng một cách có hệ thống.

Bạn đang xem: Chi phí khấu hao là gì

Đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp, khấu hao sẽ được tính toán vào các chi phí vận hành của hoạt động sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định khi sử dụng các vật tư, tài sản khác nhau.

*

Định nghĩa khấu hao

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định hoạt hoạt động giảm dần về giá trị sử dụng của một số vật tư nhất định có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân dẫn đến khấu hao TSCĐ có thể kể đến việc hao mòn tự nhiên, tiến bộ khoa học công nghệ khiến cho vật tư sẵn có của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất trở nên lỗi thời.

Một số sản phẩm sẽ thường được tính vào khấu hao gồm: máy móc, nội thất, thiết bị văn phòng……

Các loại chi phí khấu hao là gì?

Hiện nay, theo các chuẩn mực kế toán thì có 2 loại chi phí khấu hao phổ biến gồm

Khấu hao tài sản cố định hữu hình

Tài sản hữu hình hiểu đơn giản là những vật tư có thể cầm nắm, được sử dụng một cách thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một số loại vật tư tài sản cố định hữu hình có thể kể đến: máy móc phục vụ sản xuất, trang thiết bị văn phòng, xe cộ phục vụ mục đích đi lạo…..

Xem thêm: Xss Attack Là Gì – Lỗ Hổng Xss Là Gì

Khấu hao tài sản cố định vô hình

Các dạng tài sản cố định vô hình là những loại mà công nhân không thể cầm nắm nhưng vẫn thuộc về một cá nhân, tổ chức bất kỳ nào đó. Những dạng TSCĐ vô hình có thể kể tới: các loại giấy phép kinh doanh, chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế…..

Trong 1 giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí khấu hao dành cho tài sản cố định vô hình sẽ được quyết toán dựa trên lợi nhuận mà doanh nghiệp thu về từ tài sản đó.

Ý nghĩa của khấu hao là gì

Về kinh tế

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, khấu hao sẽ khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý tài sản. Vì thế nếu muốn quản lý hoạt động tài chính hiệu quả, bộ phận kế toán tổng hợp sẽ cần phải thông qua các phương pháp tính toán khấu hao dựa theo chuẩn mực kế toán để phản ánh giá trị chính xác của sản phẩm. Ngoài ra, chi phí khấu hao thường được tính vào chi phí vận hành hoạt động kinh doanh. Vì thế việc này sẽ làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

*

Ý nghĩa của khấu hao là gì

Về tài chính

Khấu hao là biểu hiện bằng tiền của một phần hao mòn của giá trị tài sản cố định trong một khoảng thời gian nhất định. Trong đó, tiền khấu hao cũng trở thành một yếu tố để cấu thành nên giá chính xác của sản phẩm khi được tiêu thụ ra ngoài thị trường. Sau khi bán hàng, phần tiền này sẽ được doanh nghiệp giữ lại để trích lập quỹ khấu hao cho công ty.

Các cách tính chi phí khấu hao phổ biến hiện nay

Theo đường thẳng

Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng là một phương thức nhằm tính toán mức hao mòn trong suốt thời gian sử dụng. Công thức để tính khấu hao theo đường thẳng như sau: