Spine là gì Update 08/2021

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Spine là gì

*
*
*

spine

*

gaicivininus spine: gai civini, mỏm gai chân bướmerector muscle of spine: cơ dựng gai sốngfrontal spine: gai mũi của xương trániliac spine anterior inferior: gai chậu trước dướinasal spine of maxilla anterior: gai mũi trướcnasal spine posteriror: gai mũi sauneural spine: gai thần kinhspine fin: cánh kiểu gaispine of Henle: gai trên lỗ tai ngoài, gai Henlespine of maxilla: gai mũi trướcspine of scapula: gai xương bả vaispine of vertebra: gai cột sốngsuprameatal spine: gai trên lỗ tai ngoàitrochlear spine: gai ròng rọcgáy sáchLĩnh vực: y họccột sốngspine of vertebra: gai cột sốngspine sign: dấu hiệu cột sốngbamboo spinechông tredorsal spinecột sốngjugular spinemỏm cảnhmental spine externalụ cằmpharyngeal spinecủ hầuspine broachdao chuốt rãnh thenspine functionhàm chốt trụcspine string staircầu thang có dầm náchspine walltường ngăn dọc chịu lực
cột sốngxương sống

*

Xem thêm: Định Nghĩa, Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Verification Là Gì, Verification Test Là Gì

*

*

spine

Từ điển Collocation

spine noun

1 backbone

ADJ. fractured | cervical, lumbar

VERB + SPINE bend, curve | straighten | stiffen | slide along/down/up (figurative) An icy chill slid up my spine.

PREP. in the/your ~ the nerves in the spine

PHRASES the base of the spine, curvature of the spine, send shivers along/down your spine

2 sharp point on some plants/animals

ADJ. pointed, sharp | fine | poisonous, venomous | savage Once embedded in the skin, these savage spines are difficult to dislodge.

VERB + SPINE bear, carry, have

Từ điển WordNet

n.

a sharp rigid animal process or appendage; as a porcupine quill or a ridge on a bone or a ray of a fish fin

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Số Dư Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Nghĩa Của Từ Số Dư

English Synonym and Antonym Dictionary

spinessyn.: acantha back backbone pricker prickle rachis spikelet spinal column spur sticker thorn vertebral column

Chuyên mục: Định Nghĩa