Taught Là Gì Update 06/2024

Teach là một trong những động từ bất quy tắc rất thường gặp dù trong văn nói hay viết. Vậy quá khứ của Teach là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Teach? Hãy cùng gocnhintangphat.com tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Quá khứ của Teach

Động từQuá khứ đơnQuá khứ phân từNghĩa của động từ
teach taught taught dạy học

Ví dụ:

Ly teaches at their local school. => Ly dạy học ở trường địa phương của họMinh taught me English 2 years ago. => Minh đã dạy tôi Tiếng Anh 2 năm trướcYen has taught her cat some clever tricks for 2 hours. => Yến dạy con mèo của cô ấy một số trò khéo khoảng 2 giờ

*

Cách chia động từ với Teach

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn teach teach teaches teach teach teach
Hiện tại tiếp diễn am teaching are teaching is teaching are teaching are teaching are teaching
Quá khứ đơn taught taught taught taught taught taught
Quá khứ tiếp diễn was teaching were teaching was teaching were teaching were teaching were teaching
Hiện tại hoàn thành have taught have taught has taught have taught have taught have taught
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been teaching have been teaching has been teaching have been teaching have been teaching have been teaching
Quá khứ hoàn thành had taught had taught had taught had taught had taught had taught
QK hoàn thành Tiếp diễn had been teaching had been teaching had been teaching had been teaching had been teaching had been teaching
Tương Lai will teach will teach will teach will teach will teach will teach
TL Tiếp Diễn will be teaching will be teaching will be teaching will be teaching will be teaching will be teaching
Tương Lai hoàn thành will have taught will have taught will have taught will have taught will have taught will have taught
TL HT Tiếp Diễn will have been teaching will have been teaching will have been teaching will have been teaching will have been teaching will have been teaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would teach would teach would teach would teach would teach would teach
Conditional Perfect would have taught would have taught would have taught would have taught would have taught would have taught
Conditional Present Progressive would be teaching would be teaching would be teaching would be teaching would be teaching would be teaching
Conditional Perfect Progressive would have been teaching would have been teaching would have been teaching would have been teaching would have been teaching would have been teaching
Present Subjunctive teach teach teach teach teach teach
Past Subjunctive taught taught taught taught taught taught
Past Perfect Subjunctive had taught had taught had taught had taught had taught had taught
Imperative teach Let′s teach teach