Vcsh là gì Update 08/2021

Nội dung chính

Cách tính giá trị doanh nghiệpVốn chủ sở hữu gồm những gì?Vốn chủ sở hữu giảm thể hiện điều gì?Trả cổ tức tác động như thế nào đến vốn chủ sở hữu?

Mỗi doanh nghiệp từ khi thành lập và đi vào hoạt động đều cần có một số vốn nhất định, hình thành từ các nguồn khác nhau. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp gồm 2 loại: Vốn nợ và Vốn chủ sở hữu (hay Equtiy).

Bạn đang xem: Vcsh là gì

Vốn chủ sở hữu, hay Equity là gì?

Vốn chủ sở hữu (Owner’s Equity) là phần tài sản thuần của doanh nghiệp, thuộc sở hữu của cổ đông.

Là phần còn lại sau khi lấy tổng tài sản trừ đi nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu, hay Equity = Tổng tài sản – Nợ phải trả

*
*
*
*
*
*

Trong BCTC năm 2017, CTCP Thế giới di động (MWG) đã chi ra 1.538 tỷ đồng để phát hành cổ phiếu thưởng.

Lúc này, dòng tiền này không đi ra khỏi doanh nghiệp. Nó chỉ chuyển từ Lợi nhuận chưa phân phối, sang Vốn cổ phần mà thôi.

Xem thêm: Thủ Tục Chào Mua Công Khai Là Gì ? Chào Mua Công Khai: Cần Thống Nhất Cách Hiểu

Lợi ích của việc làm này là doanh nghiệp giữ lại được toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư mở rộng hoạt động.

Bonus: Chi phí vốn chủ sở hữu

Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Nhà đầu tư mua cổ phiếu của doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là…

…họ sẽ đánh mất cơ hội để đầu tư vào cơ hội đầu tư khác. Đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập mà nhà đầu tư có thể nhận được từ cơ hội khác đó.

Vì thế, họ sẽ đòi hỏi một mức tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư vào doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, thì tỷ suất lợi nhuận đòi hỏi của nhà đầu tư được coi là mức sinh lời tối thiểu phải đạt được.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Story Là Gì ? Nghĩa Của Từ Stories Trong Tiếng Việt

Mức tỷ suất lợi nhuận này được gọi là chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu.

Chi phí sử dụng vốn được sử dụng chủ yếu trong việc ra quyết định có nên huy động thêm vốn cho dự án kinh doanh của doanh nghiệp hay không?

Chuyên mục: Định Nghĩa