Vocabulary là gì Update 09/2021

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Vocabulary là gì

*
*
*

vocabulary

*

vocabulary /və”kæbjuləri/ danh từ (ngôn ngữ học) từ vựng
Lĩnh vực: toán & tinbảng từ vựngGiải thích VN: Trong chương trình xử lý từ, đây là tính năng được dùng để lưu trữ lại những câu thường xử dụng và những đoạn văn bản đã chuẩn bị sẵn để sau này chèn vào các tài liệu khi cần thiết.Lĩnh vực: xây dựngvốn từvocabulary of architectural formstừ ngữ hình thức kiến trúc

*

Xem thêm: Thu Nhập Là Gì – Tiền Lương Là Gì

*

*

vocabulary

Từ điển Collocation

vocabulary noun

ADJ. extensive, large, rich, wide English has a rich vocabulary and literature. Try to develop a wide vocabulary. | limited, narrow, poor, restricted, small | active, passive | basic, essential, key | formal | business, scientific, specialized, technical

VERB + VOCABULARY have | acquire, learn Learners of languages acquire vocabulary through practice. | build, develop, enlarge, enrich, expand, extend, increase, widen This book has been designed to help you expand your vocabulary. | enter The word ‘think tank’ entered the vocabulary (= became part of the language) in the 1960s. | use Specialized vocabulary is used in all the major disciplines.

VOCABULARY + NOUN item

PREP. ~ for/of the essential vocabulary for tourism

PHRASES not in sb”s vocabulary The word ‘failure’is not in his vocabulary (= for him, failure does not exist).

Từ điển WordNet

n.

a listing of the words used in some enterprisethe system of techniques or symbols serving as a means of expression (as in arts or crafts)

he introduced a wide vocabulary of techniques

English Synonym and Antonym Dictionary

vocabulariessyn.: lexicon mental lexicon

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu