Cách tìm kiếm email trong Gmail trên máy tính nhanh chóng, dễ dàng Update 06/2024

Email là một công cụ quan trọng để trao đổi thông tin hiện nay. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ gặp phải trường hợp không thể tìm lại những email quan trọng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm email quan trọng trong Gmail trên máy tính một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Lợi ích của việc tìm kiếm email trong hộp thư Gmail:

+ Giúp bạn tránh mất email quan trọng.

+ Giúp tìm một tin nhắn, email đã nhận/gửi từ rất lâu trước đây một cách dễ dàng.

+ Giúp tìm một nhóm tin nhắn từ cùng một người gửi, cùng một chủ đề.

+ Giúp tìm tin nhắn được gửi hoặc nhận trong một khung thời gian nhất định.

+ Giúp tìm lại email chứa tập tin đính kèm,…

1. Cách tìm kiếm email trong Gmail

Tại giao diện Gmail trên máy tính, bạn nhập nội dung tìm kiếm vào ô Tìm kiếm trong thư > Xuất hiện danh sách tất cả email có liên quan đến nội dung đó.

Nhập nội dung tìm kiếm

Nhập nội dung tìm kiếm

Lúc này bạn sẽ thấy một dãy công cụ mới xuất hiện chính là thanh bộ lọc Search Chips.

Thanh bộ lọc Search Chips

Thanh bộ lọc Search Chips

Bạn có thể thực hiện lọc kết quả tìm kiếm theo thời gian bằng cách click vào nút Mọi lúc > Chọn mốc thời gian muốn tìm kiếm. Bộ lọc này sẽ cho phép bạn lọc các email trong khoảng thời gian từ một tuần đến một năm trở lại đây.

Chọn mốc thời gian muốn tìm kiếm

Chọn mốc thời gian muốn tìm kiếm

Nếu email bạn cần tìm không nằm trong khoảng thời gian trên thì bạn chọn Phạm vi tùy chỉnh (Custom range) > Nhập ngày bắt đầu (Start Date) > Nhập ngày kết thúc (End Date) > Chọn Áp dụng.

Tìm kiếm email trong khoảng thời gian rộng

Tìm kiếm email trong khoảng thời gian rộng

Nếu bạn muốn tìm những email có file đính kèm thì chọn bộ lọc Chứa tệp đính kèm.

Điểm đặc biệt của thanh công cụ này là khi bạn chọn bộ lọc chứa tệp đính kèm thì sẽ được cung cấp thêm các bộ lọc bổ sung đi kèm như PDF, hình ảnh, bảng tính,… Bạn chỉ cần nhấn vào dạng file đính kèm mong muốn lọc.

Tìm email có file đính kèm định dạng PDF

Tìm email có file đính kèm định dạng PDF

Nếu bạn muốn lọc các email mà người khác gửi đến thì nhấn vào Đến tôi để tìm kiếm.

Tìm email mà người khác gửi đến

Tìm email mà người khác gửi đến

Để đỡ mất thời gian cho việc tìm ra email mong muốn thì bạn có thể chọn Loại trừ danh mục quảng cáo ở thanh công cụ Search Chips.

Chọn Loại trừ danh mục quảng cáo

Chọn Loại trừ danh mục quảng cáo

Đôi khi bạn đã bỏ lỡ email mà người khác gửi đến. Để tìm kiếm lại chúng, bạn nhấn vào Chưa đọc để có thể lọc ra những email mà bạn đã bỏ lỡ.

Tìm email chưa đọc

Tìm email chưa đọc

2. Cách tìm kiếm email Gmail từ hộp Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm thư, email theo nhãn

Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm trong mục Tìm kiếm trong thư > Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh như bên dưới để xuất hiện hộp thoại bộ lọc > Chọn nhãn muốn tìm kiếm > Nhấn chọn Tìm kiếm.

Tìm kiếm thư, email theo nhãn

Tìm kiếm thư, email theo nhãn

Các nhãn mà bạn có thể tìm kiếm bao gồm:

+ Hộp thư đến, Có gắn dấu sao, Thư đã gửi, Thư nháp, Trò chuyện, Thư rác, Thùng rác.

+ Thư & Thư rác & Thùng rác.

+ Thư đã đọc, Thư chưa đọc.

+ Mạng xã hội, Nội dung cập nhật, Diễn đàn, Quảng cáo.

Tìm kiếm email theo người gửi

Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh như bên dưới để xuất hiện hộp thoại bộ lọc > Nhập tên người gửi email bạn muốn tìm vào trường Từ > Nhấn chọn Tìm kiếm.

Tìm kiếm email theo người gửi

Tìm kiếm email theo người gửi

Tìm kiếm email theo người nhận

Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh như bên dưới trong mục Tìm kiếm trong thư > Nhập tên người nhận email bạn muốn tìm vào trường Tới > Nhấn chọn Tìm kiếm.

Tìm kiếm email theo người nhận

Tìm kiếm email theo người nhận

Tìm kiếm email theo chủ đề

Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh như bên dưới để xuất hiện hộp thoại bộ lọc > Nhập tên chủ đề email bạn muốn tìm vào trường Chủ đề > Nhấn chọn Tìm kiếm.

Tìm kiếm email theo chủ đề

Tìm kiếm email theo chủ đề

Tìm kiếm email theo từ trong thư

Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh như bên dưới để xuất hiện hộp thoại bộ lọc > Nhập từ khóa mà email bạn muốn tìm có xuất hiện vào trường Có các từ > Nhấn chọn Tìm kiếm.

Tìm kiếm email theo từ trong thư

Tìm kiếm email theo từ trong thư

Tìm kiếm email có chứa tệp đính kèm

Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh như bên dưới để xuất hiện hộp thoại bộ lọc > Tick chọn ô Chứa tệp đính kèm > Nhấn chọn Tìm kiếm.

Tìm kiếm email có chứa tệp đính kèm

Tìm kiếm email có chứa tệp đính kèm

Tìm kiếm email theo kích thước thư

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh như bên dưới để xuất hiện hộp thoại bộ lọc > Nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống trong trường Kích thước > Bạn chọn lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Chọn kích thước cho email muốn lọc

Chọn kích thước cho email muốn lọc

Bước 2: Nhập kích thước email mà bạn muốn tìm kiếm vào trường bên cạnh > Nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống trong trường bên cạnh rồi chọn đơn vị kích thước (MB, KB, Byte) > Nhấn chọn Tìm kiếm.

Tìm kiếm email theo kích thước thư

Tìm kiếm email theo kích thước thư

Tìm kiếm email theo khung thời gian

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh như bên dưới > Nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống trong trường Ngày trong khoảng > Bạn chọn khung thời gian bạn muốn và nhấn Tìm kiếm.

Chọn khung thời gian bạn muốn tìm kiếm

Chọn khung thời gian bạn muốn tìm kiếm

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng cuốn lịch > Bạn có thể chọn bất cứ thời gian nào email bạn có thể xuất hiện > Nhấn chọn Tìm kiếm.

Tìm kiếm email theo khung thời gian

Tìm kiếm email theo khung thời gian

Cách loại các thư email khỏi tìm kiếm

Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh như bên dưới > Nhấn chọn ô Không bao gồm cuộc trò chuyện bằng tin nhắn > Nhấn chọn Tìm kiếm.

Cách loại các thư email khỏi tìm kiếm

Cách loại các thư email khỏi tìm kiếm

3. Tìm kiếm email bằng toán tử tìm kiếm

Email cần tìm

Toán tử tìm kiếm

Ví dụ

Xác định người gửi

from:

from:minh

Xác định người nhận

to:

to:ngoc

Xác định người nhận đã nhận được một bản sao

cc:

bcc:

cc:lan

Từ trong dòng chủ đề

subject:

subject:ăn

Thư khớp với nhiều cụm từ

OR hoặc { }

from:minh OR from:ngoc

{from:minh from:ngoc}

Xóa thư khỏi kết quả của bạn

ăn -phim

Tìm thư bằng các từ gần nhau. Hãy dùng một số để cho biết các từ tìm kiếm có thể cách nhau bao nhiêu từ

Thêm dấu “” để tìm các thư mà từ bạn đặt trước sẽ ở trước.

AROUND

đi AROUND 10 nghỉ

“ăn AROUND 25 đêm”

Thư có một số nhãn nhất định

label:

label:ban

Thư có tệp đính kèm

has:attachment

has:attachment

Thư có tệp đính kèm hoặc liên kết Google Drive, Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày

has:drive

has:document

has:spreadsheet

has:presentation

has:drive

Thư có video trên YouTube

has:youtube

has:youtube

Thư từ một danh sách gửi thư

list:

list:thongtin@vidu.com

Tệp đính kèm với một tên hoặc loại tệp nhất định

filename:

filename:pdf

Tìm kiếm một từ hoặc cụm từ chính xác

” “

“ăn và xem phim tối mai”

Nhóm nhiều cụm từ tìm kiếm cùng nhau

( )

subject:(ăn học)

Thư trong bất kỳ thư mục nào, bao gồm cả Thư rác và Thùng rác

in:anywhere

in:anywhere phim

Tìm kiếm các thư được đánh dấu là quan trọng

is:important

label:importan

is:important

Thư gắn dấu sao, đã tạm ẩn, chưa đọc hoặc đã đọc

is:starred

is:snoozed

is:unread

is:read

is:read is:starred

Thư bao gồm biểu tượng có màu cụ thể

has:yellow-star

has:blue-info

has:purple-star

Người nhận trong trường cc hoặc bcc

cc:

bcc:

cc:lan

Tìm kiếm các thư được gửi trong một khoảng thời gian nhất định

after:

before:

older:

newer:

after:2010/04/16

Tìm kiếm các thư cũ hoặc mới hơn so với một khoảng thời gian bằng cách sử dụng d (ngày), m (tháng) và y (năm)

older_than:

newer_than:

newer_than:2d

Tin nhắn trò chuyện

is:chat

is:chat phim

Tìm kiếm theo email cho các thư đã gửi

deliveredto:

deliveredto:tennguoidung@gmail.com

Thư nằm trong một danh mục nhất định

category:primary

category:social category:promotions

category:updates category:forums

category:reservations category:purchases

category:updates

Thư lớn hơn một kích thước nhất định theo byte

size:

size:1000000

Thư lớn hơn hoặc nhỏ hơn một kích thước nhất định theo byte

larger:

smaller:

larger:10M

Kết quả khớp chính xác với một từ

+

+ban

Thư có tiêu đề id-thư nhất định

Rfc822msgid:

rfc822msgid:200503292@vidu.com

Thư có hoặc không có một nhãn

has:userlabels

has:nouserlabels

has:nouserlabels

Lưu ý: Khi sử dụng các số trong nội dung tìm kiếm, dấu cách (space) hoặc dấu gạch nối (-) sẽ phân tách một số; dấu chấm (.) sẽ là phần thập phân.

Ví dụ: 9.5-100 được xem là 2 số: 9,5 và 100.

4. Giải đáp một số câu hỏi liên quan

Làm sao xem được tin nhắn Hangouts trước đó?

Trả lời: Để xem tin nhắn cuộc trò chuyện Hangouts trước đó, bạn nhập “in:chats” vào ô tìm kiếm trên Gmail > Ấn Enter.

Danh sách các cuộc trò chuyện, chat trên Hangouts sẽ được hiển thị.

Nhập "in:chats" vào ô tìm kiếm trên Gmail để xem lại cuộc trò chuyện Hangouts

Nhập “in:chats” vào ô tìm kiếm trên Gmail để xem lại cuộc trò chuyện Hangouts

Làm sao để xóa lịch sử tìm kiếm email trên Gmail?

Trả lời: Tại giao diện Gmail, bạn click vào hộp tìm kiếm. Các nội dung tìm kiếm gần đây nhất của bạn sẽ được hiển thị.

Bạn rê chuột đến nội dung cần xóa > Click vào biểu tượng chữ x ở bên cạnh để xóa lịch sử tìm kiếm.

Xóa lịch sử tìm kiếm email trên Gmail

Xóa lịch sử tìm kiếm email trên Gmail

Cách tìm kiếm thư Gmail trên điện thoại?

Trả lời: Để tìm kiếm email trong Gmail trên điện thoại, bạn cũng có thể thực hiện tương tự như trên máy tính (ngoại trừ công cụ tìm kiếm nâng cao).

Như vậy bài viết đã hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm thư email trong Gmail hiệu quả. Chúc các bạn thành công!