Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 tất cả các môn đầy đủ, chi tiết Update 04/2024

Ngày 31/03/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong bài viết này mình sẽ phân tích ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả các môn dựa theo bộ đề minh họa chính thức của Bộ GD&ĐT giúp thí sinh có định hướng ôn tập tốt hơn. Cùng xem ngay thôi!

1. Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 môn toán

Ma trận đề thi

Khối lớp

Chương

MỨC ĐỘ

Tổng

Tổng chương

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

11

(5/50)

Tổ hợp và Xác suất

1

1

2

2

­­Dãy số, CSC, CSN

1

1

1

Quan hệ vuông góc

2

2

2

12

(45/50)

Ứng dụng của đạo hàm

Đơn điệu

1

1

2

10

Cực trị

1

1

1

3

Min,max

1

1

2

Tiệm cận

1

1

Khảo sát và vẽ ĐTHS

2

2

Hs lũy thừa, Hs mũ và Hs logarit

Lũy thừa, logarit

1

1

2

8

Hàm số mũ và hàm số logarit

1

1

2

PT mũ và logarit

2

1

3

BPT mũ và logarit

1

1

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Nguyên hàm

1

1

2

7

Tích phân

1

2

1

4

Ứng dụng

1

1

Số phức

Số phức

2

1

1

1

5

6

Các phép toán về số phức

1

1

PT bậc hai với hệ số thực

0

Khối đa diện

Thể tích khối đa diện

2

1

3

3

Mặt nón,mặt trụ, mặt cầu

Nón

1

1

3

Trụ

1

1

2

Cầu

0

PP tọa độ trong không gian

Hệ trục tọa độ

1

1

8

PT đường thẳng

1

1

1

3

PT mặt phẳng

1

1

2

PT mặt cầu

1

1

2

Tổng theo mức độ

20

18

7

5

50

50

Tổng số câu

50

Nhận định chung

– Các câu khó, mức độ 4 thuộc về các phần cực trị, phương trình mũ và logarit, ứng dụng nguyên hàm tích phân, số phức, phương trình mặt phẳng.

– Các câu mức độ 3 có khoảng 10 câu và có đủ ở các phần, còn lại 35 câu mức 1-2.

– Không có xuất hiện phần: Lượng giác, bài toán vận tốc, bài toán lãi suất, phương trình tiếp tuyến, khoảng cách đường chéo nhau.

– Về 5 câu khó nhất: Biện luận số cực trị của hàm chứa trị tuyệt đối là khó nhất, đòi hỏi thực hiện nhiều bước, một số câu có nét mới là kết hợp nhiều chương như khối tròn xoay, tìm giá trị lớn nhất và hình giải tích Oxyz.

– Thời gian lý tưởng để một học sinh muốn được trên 9 điểm đề này là 35 câu đầu làm trong 20 phút, 10 câu tiếp theo làm trong 30-40 phút, 5 câu cuối dành 30-40 phút còn lại làm được càng nhiều càng tốt.

Thi THPT Quốc gia 2021 môn toán

Thi THPT Quốc gia 2021 môn toán

2. Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 môn ngữ văn

Ma trận đề thi

Câu

Nội dung

Cấp độ nhận thức

Chương trình

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Ngữ văn 12 (chủ yếu)

I.1

Đọc – hiểu

1

I.2

Đọc – hiểu

1

I.3

Đọc – hiểu

1

I.4

Đọc – hiểu

1

II.1

Viết đoạn văn NLXH

1

II.2

Viết bài văn NLVH

1

Tổng

2

1

1

2

Nhận định chung

– Phần đọc hiểu: Hai câu đầu ở mức câu hỏi nhận biết, câu hỏi số 3 hướng tới sự vận dụng và thông hiểu yêu cầu thí sinh lý giải cách hiểu về các hình ảnh trong ba dòng thơ, câu hỏi số 4 là câu hỏi mang tính chất tổng hợp, mức độ vận dụng và vận dụng cao.

– Phần làm văn, câu nghị luận xã hội không thay đổi với yêu cầu viết một đoạn văn, nội dung nghị luận là một khía cạnh của vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ với nội dung của phần đọc hiểu trước đó.

– Câu nghị luận văn học: Xác định phạm vi kiến thức và kỹ năng trong câu nghị luận văn học khá rành mạch.

– Đề thi dễ lấy 6, 7 điểm, muốn đạt điểm 8 cần nắm vững hơn kiến thức, kỹ năng làm bài, nhạy bén với thực tế, sáng tạo trong diễn đạt.

Thi THPT Quốc gia 2021 môn ngữ văn

Thi THPT Quốc gia 2021 môn ngữ văn

3. Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 môn tiếng Anh

Ma trận đề thi

STT

Phần

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Phát âm

Cách phát âm đuôi s/es/ed

1

Cách phát âm của nguyên âm

1

2

Trọng âm

2 âm tiết

1

3 âm tiết

1

3

Hoàn thành câu

Câu hỏi đuôi

1

Câu bị động

1

Giới từ

1

So sánh kép

1

Trật tự của tính từ

1

Kết hợp thì

1

Liên từ phụ thuộc

1

Mệnh đề trạng ngữ

1

Rút gọn mệnh đề với phân từ hiện tại / phân từ quá khứ

1

Từ loại

1

Phrasal verbs

1

Word choice

2

Idioms

1

Collocation

1

4

Từ đồng nghĩa

Nghĩa của từ

1

1

5

Từ trái nghĩa

Nghĩa của từ

1

Idioms

1

6

Giao tiếp

Tình huống giao tiếp

1

Đồng tình / Không đồng tình

1

7

Đục lỗ

Từ vựng

1

Liên từ

1

Mệnh đề quan hệ

1

Từ hạn định

1

Collocations

1

8

Đọc hiểu

Title

1

Điền vào chỗ trống

1

Từ vựng

1

Tham chiếu

1

Câu hỏi chi tiết

1

9

Đọc hiểu

Title

1

Từ vựng

1

Câu hỏi yêu cầu hoàn thành thông tin

1

Đại từ

1

Từ vựng

1

Câu hỏi chi tiết

1

Suy luận

1

10

Tìm lỗi sai

SV agreement

1

Đại từ

1

Từ vựng (cách dùng từ gây nhầm lẫn)

1

11

Tìm câu đồng nghĩa

Cách dùng thì

1

Câu tường thuật

1

Modal verbs

1

12

Nối câu

Câu điều kiện / ước

1

Đảo ngữ

1

Số câu hỏi

11

28

9

2

Nhận định chung

– Phần lớn câu hỏi thuộc lớp 12 và một phần nhỏ thuộc chương trình lớp 11.

Các câu hỏi phủ hết các chuyên đề quen thuộc như câu hỏi đuôi, câu bị động,… Một số câu thuộc dạng rút gọn mệnh đề trong chương trình lớp 11 và 1 câu là kiến thức mở rộng, không nằm trong chương trình SGK.

– Phần lớn câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và không có nhiều câu hỏi cực khó, chỉ một số ít câu hỏi có độ khó nhỉnh hơn để phân loại thí sinh.

– Các dạng bài như câu giao tiếp rất gần gũi với đời sống, các cấu trúc hỏi quen thuộc như hỏi khoảng cách, câu hỏi đáp trả đưa ra quan điểm.

– Dạng bài tìm câu đồng nghĩa, nối câu không xuất hiện các kiến thức mới, vẫn là các câu hỏi liên quan đến biến đổi thì, modal verb, câu gián tiếp, câu ước và đảo ngữ.

Thi THPT Quốc gia 2021 môn tiếng Anh

Thi THPT Quốc gia 2021 môn tiếng Anh

4. Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 môn hóa học

Ma trận đề thi

Chuyên đề

Loại câu hỏi

Cấp độ nhận thức

Tổng

Lý thuyết

Bài tập

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

LỚP 11

Cacbon – Silic

1

1

1

Nito-Photpho

2

1

1

2

Hidrocacbon

1

1

1

LỚP 12

Đại cương về kim loại

5

5

5

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất

4

4

4

2

1

1

8

Sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất

2

1

2

1

3

Tổng hợp hoá học vô cơ

2

1

1

2

Este, lipit

3

2

1

1

3

1

6

Amin, amino axit, protein

2

2

2

1

1

4

Cacbohidrat

2

1

2

1

3

Polime, vật liệu polime

2

1

1

2

Tổng hợp nội dung hoá học hữu cơ

3

1

1

1

1

3

Tổng số câu

29

11

20

9

7

4

40

Nhận định chung

– Đa số kiến thức trọng tâm phân bố ở chương trình hóa học lớp 12, có khoảng 2 câu thuộc lớp 11 (phần Phân bón hóa học và Đại cương hữu cơ).

– Đề thi đảm bảo không cho các nội dung trong phần tinh giản mà Bộ GD&ĐT.

– Các câu hỏi trong đề đa số tăng tính thực tiễn cuộc sống, liên quan kiến thức thực hành thí nghiệm,…

– Cần phải trang bị thật tốt lý thuyết nền tảng và rèn luyện tư duy đọc nhanh nhưng phải cẩn thận với các câu lý thuyết đếm phản ứng, đếm phát biểu đúng sai vì rất dễ nhầm lẫn cho kết quả không chính xác.

– Về phần bài tập toán vận dụng và vận dụng cao chiếm khoảng 15 – 20% đề thi rơi vào các dạng quen thuộc trong các đề thi THPT những năm trước nên các em học sinh khi được thầy cô ở trường ôn luyện và rèn kỹ năng làm bài sẽ dễ dàng giải quyết triệt để các câu hỏi này.

Thi THPT Quốc gia 2021 môn hóa học

Thi THPT Quốc gia 2021 môn hóa học

5. Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 môn vật lý

Ma trận đề thi

Lớp

Chương

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

12

Dao động cơ học

3

1

1

1

6

Sóng cơ học

4

1

1

1

7

Điện xoay chiều

3

2

2

1

8

Dao động và sóng điện từ

1

1

1

3

Sóng ánh sáng

3

1

0

1

5

Lượng tử ánh sáng

1

2

1

4

Hạt nhân nguyên tử

2

1

3

11

Điện tích – Điện trường

1

1

Dòng điện không đổi

1

1

Dòng điện trong các MT

1

1

Từ trường

0

Cảm ứng điện từ

1

1

Khúc xạ ánh sáng

0

Mắt và các dụng cụ quang

0

Tổng số câu

20

10

6

4

40

Nhận định chung

– Theo phạm vi kiến thức: Lớp 12 chiếm 90% đề thi (36/40 câu) phủ đều tất cả các chương của HKI và HKII, lớp 11 chiếm 10% đề thi chủ yếu rơi vào các cấp độ nhận biết và thông hiểu, không có câu hỏi thuộc cấp độ vân dụng và vận dụng cao thuộc các chương: Điện tích – điện trường, dòng điện không đổi, dòng điện trong các môi trường, cảm ứng điện từ.

– Theo cấp độ nhận thức:

+ Có khoảng 75% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng (20%) và vận dụng cao (10%).

+ Phần câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu trải đều toàn bộ các chương của cả lớp 11 và lớp 12.

+ Phần câu hỏi ở mức độ vận dụng, vận dụng cao tập trung ở các chương của lớp 12.

– Đề thi có 4 câu hỏi thuộc mức độ vận dụng cao chiếm 10% đề thi. Các câu hỏi này rơi vào các chương quen thuộc trong chương trình Vật lí 12 là: Dao động cơ, Sóng cơ và sóng âm, Điện xoay chiều và Sóng ánh sáng.

Thi THPT Quốc gia 2021 môn vật lý

Thi THPT Quốc gia 2021 môn vật lý

6. Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 môn lịch sử

Ma trận đề thi

Lớp

Chuyên đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số câu

12

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

1

1

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991), Liên bang Nga (1991 – 2000)

1

1

Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh (1945 – 2000)

2

2

4

Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

2

1

3

Quan hệ quốc tế (1945 – 2000)

1

1

2

Việt Nam từ năm 1919 – 1930

4

1

2

7

Việt Nam từ năm 1930 – 1945

4

1

3

1

9

Việt Nam từ năm 1945 – 1954

1

1

1

3

Việt Nam từ năm 1954 – 1975

3

3

6

Việt Nam từ năm 1975 – 2000

1

1

2

11

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1917 – 1945

1

1

Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 – 1918

1

1

Tổng số câu

20

10

7

3

40

Nhận định chung

– 75% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết, thông hiểu tập trung vào phần lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000.

– Các câu hỏi đều là những kiến thức cơ bản và có sự tương đồng với đề Tốt nghiệp THPT 2020 về cấu trúc. Đặc biệt, 25% câu hỏi thuộc phần kiến thức trên 7 điểm trải đều ở các chuyên đề lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975, không có câu hỏi lịch sử thế giới thuộc phần này.

– Dạng bài so sánh chiếm tỉ lệ lớn (4/10 câu), ngoài ra dạng bài liên chuyên đề cũng xuất hiện nhiều như liên hệ kiến thức lịch sử thế giới – lịch sử Việt Nam hoặc nhận xét, tổng kết cả giai đoạn lịch sử để tìm ra điểm đặc trưng và tiêu biểu.

Thi THPT Quốc gia 2021 môn lịch sử

Thi THPT Quốc gia 2021 môn lịch sử

7. Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 môn địa lý

Ma trận đề thi

Lớp

Chuyên đề

Cấp độ câu hỏi

Số câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

VDC

12

Địa lí tự nhiên

1

1

1

3

Địa lí dân cư

2

2

Địa lí các ngành kinh tế

3

4

1

8

Địa lí các vùng kinh tế

1

1

4

2

8

Thực hành kĩ năng địa lí

15

2

2

19

Tổng số câu

20

8

7

5

40

Nhận định chung

– Đề thi có 70% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết, thông hiểu, không có câu hỏi lí thuyết thuộc nội dung lớp 11. Trong đó, có 15 câu hỏi sử dụng Atlat (tăng 1 câu so với đề Tốt nghiệp THPT 2020).

– Đặc biệt, có dạng câu hỏi Atlat mới yêu cầu học sinh phải khai thác, đối chiếu hai lược đồ trong cùng một trang để tìm ra đáp án đúng.

– 30% câu hỏi thuộc mức độ vận dụng, vận dụng cao tập trung ở các chuyên đề Địa lí các vùng kinh tế và thực hành kĩ năng địa lí.​

Thi THPT Quốc gia 2021 môn địa lý

Thi THPT Quốc gia 2021 môn địa lý

8. Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 môn sinh học

Ma trận đề thi

Lớp

Chuyên đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

12

Cơ chế di truyền và biến dị

5

3

1

9

Quy luật di truyền

3

3

2

3

11

Di truyền quần thể

1

1

2

Ứng dụng di truyền học

1

1

Di truyền người

1

1

Tiến hóa

3

1

1

5

Sinh thái

4

2

1

7

11

Sinh học cơ thể thực vật

2

2

Sinh học cơ thể động vật

2

2

Tổng

21

9

6

4

40

Nhận định chung

– Phạm vi kiến thức: Lớp 12 chiếm 90% đề thi phủ đều tất cả các chương của HKI và HKII, lớp 11 chiếm 10% đề thi (4/40 câu) thuộc chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật. Cả 4 câu đều thuộc chương trình học kì I lớp 11.

– Cấp độ nhận thức:

+ Có khoảng 75% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng (20%) và vận dụng cao (10%).

+ Phần câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu trải đều toàn bộ các chuyên đề thi.

+ Phần câu hỏi ở mức độ vận dụng, vận dụng cao vẫn tập trung chủ yếu ở chương các quy luật di truyền, và 1 câu vận dụng cao về sơ đồ phả hệ trong di truyền người.

– So với đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thì phạm vi, cấu trúc đề thi gần như tương tự đề thi tốt nghiệp năm 2020.​

Thi THPT Quốc gia 2021 môn sinh học

Thi THPT Quốc gia 2021 môn sinh học

9. Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 môn giáo dục công dân

Ma trận đề thi

Lớp

Bài

Cấp độ câu hỏi

Số câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

VDC

11

Công dân với sự phát triển kinh tế

1

1

Hàng hóa- tiền tệ- thị trường

1

1

Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

1

1

Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

1

1

12

Pháp luật và đời sống

2

1

3

Thực hiện pháp luật

2

1

1

2

6

Công dân bình đẳng trước PL

1

1

1

Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

3

2

5

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

2

1

3

Công dân với các quyền tự do cơ bản

2

Công dân với các quyền dân chủ

4

2

2

2

10

PL với sự phát triển của công dân

3

1

1

5

Tổng số câu

16

12

7

5

40

Nhận định chung

– Nội dung thuộc khối kiến thức lớp 11, 12 phù hợp với nội dung tinh giản của Bộ GD&ĐT.

– Mức độ nhận thức tăng dần theo câu hỏi trong đề thi và các mức độ vận dụng, vận dụng cao tập trung chủ yếu ở học phần công dân với kinh tế thuộc lớp 12.

– Câu hỏi được sắp xếp với mức độ khó tăng dần, đảm bảo đủ 4 mức độ từ nhận biết đến vận dụng cao.

– Đề thi đảm bảo 2 mức độ phù hợp với mục tiêu của kì thi THPT và xét tuyển đại học: 70% cơ bản + 30% nâng cao.

– Phần vận dụng cao chủ yếu là xử lí một số tình huống liên hệ thực tế liên quan đến thực hiện pháp luật, công dân với các quyền dân chủ, pháp luật và đời sống.

Thi THPT Quốc gia 2021 môn giáo dục công dân

Thi THPT Quốc gia 2021 môn giáo dục công dân

Lưu ý:

– Bạn có thể tìm hiểu bài viết Những lưu ý khi thi THPT Quốc gia cần biết mới nhất 2021 để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước kỳ thi.

– Bạn cũng cần chuẩn bị những vật dụng như đồng hồ để canh giờ làm bài kịp thời.

– Trước thời gian diễn ra kỳ thi, bạn nên truy cập website chính thức của Bộ GD&ĐT hoặc sử dụng Facebook, Zalo,… để cập nhật kịp thời các thông tin quan trọng.

Hy vọng sau khi tham khảo bài viết này bạn đã có những thông tin về ma trận đề thi THPT Quốc gia 2021 tất cả các môn. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!