[Video] Cách căn chỉnh các dòng và cột đều nhau trong Google Sheets Update 07/2024

Sau khi tính toán dữ liệu thì bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện thiết kế định dạng màu sắc hay kích thước các cột các dòng phù hợp với nội dung dữ liệu. Một trong các bước không thể thiếu trong định dạng trang tính đó chính là cách làm cho các dòng trong google sheet bằng nhau. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện, cùng tìm hiểu nhé!

Làm 1 video HD cho cách 1 và cách 2

1. Cách căn chỉnh các dòng tự động đều nhau

Bước 1: Chọn toàn bộ vùng dữ liệu trong Google Sheets.

Chọn toàn bộ vùng dữ liệu trong Google Sheets

Chọn toàn bộ vùng dữ liệu trong Google Sheets

Bước 2: Di chuyển chuột đến dòng kẻ giữa hai dòng. Con trỏ sẽ thay đổi về dạng mũi tên hai chiều.

Di chuyển chuột đến dòng kẻ giữa hai dòng

Di chuyển chuột đến dòng kẻ giữa hai dòng

Bước 3: Nhấp và kéo chuột xuống để tăng chiều cao hoặc kéo lên để giảm chiều cao.

Nhấp và kéo chuột xuống để tăng chiều cao hoặc kéo lên để giảm chiều cao

Nhấp và kéo chuột xuống để tăng chiều cao hoặc kéo lên để giảm chiều cao

Để biết thêm cách chọn vùng dữ liệu mời bạn tham khảo bài viết: [Video] Cách chọn vùng dữ liệu trong Excel, Google Sheets cực đơn giản.

2. Cách căn chỉnh các cột tự động đều nhau

Bước 1: Chọn toàn bộ vùng dữ liệu trong Google Sheets.

Chọn toàn bộ vùng dữ liệu trong Google Sheets

Chọn toàn bộ vùng dữ liệu trong Google Sheets

Bước 2: Di chuyển chuột đến dòng kẻ giữa hai cột. Con trỏ sẽ thay đổi về dạng mũi tên hai chiều.

Di chuyển chuột đến dòng kẻ giữa hai cột

Di chuyển chuột đến dòng kẻ giữa hai cột

Bước 3: Nhấp và kéo chuột sang phải để tăng độ rộng hoặc kéo sang trái để giảm độ rộng.

Nhấp và kéo chuột sang phải để tăng độ rộng hoặc kéo sang trái để giảm độ rộng

Nhấp và kéo chuột sang phải để tăng độ rộng hoặc kéo sang trái để giảm độ rộng

3. Cách căn chỉnh chiều rộng của hàng

Bước 1: Chọn các hàng mà bạn muốn điều chỉnh.

Chọn các hàng mà bạn muốn điều chỉnh

Chọn các hàng mà bạn muốn điều chỉnh

Bước 2: Nhấn chuột phải vào vào vị trí bất kỳ trong vùng chọn > Nhấn vào thay đổi kích thước hàng.

Nhấn vào thay đổi kích thước hàng

Nhấn vào thay đổi kích thước hàng

Bước 3: Hộp thoại hiển thị, chọn vào Phù hợp với dữ liệu > Nhấn OK.

Chọn vào Phù hợp với dữ liệu và nhấn OK

Chọn vào Phù hợp với dữ liệu và nhấn OK

4. Cách căn chỉnh chiều rộng của cột

Bước 1: Chọn các cột mà bạn muốn điều chỉnh.

Chọn các cột mà bạn muốn điều chỉnh

Chọn các cột mà bạn muốn điều chỉnh

Bước 2: Nhấn chuột phải vào vào vị trí bất kỳ trong vùng chọn > Nhấn vào thay đổi kích thước cột.

Nhấn vào thay đổi kích thước cột

Nhấn vào thay đổi kích thước cột

Bước 3: Hộp thoại hiển thị, chọn vào Phù hợp với dữ liệu > Nhấn OK.

Chọn vào Phù hợp với dữ liệu và nhấn OK

Chọn vào Phù hợp với dữ liệu và nhấn OK

Trên đây là cách căn chỉnh các dòng và cột đều nhau trong Google Sheets. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công nhé!