Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội: Mẫu TK1-TS Update 05/2024

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT: Mẫu TK1-TS – Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam

 
Tờ khai Mẫu TK1-TS dùng để:

Mẫu TK1-TS
– Kê khai đầy đủ thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (gọi tắt là người tham gia) khi tra cứu không thấy mã số BHXH.
– Kê khai thông tin của người tham gia đề nghị điều chỉnh thông tin cá nhân, chức danh công việc, phương thức đóng BHXH tự nguyện, nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu,…
 

Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH
 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………… [02]. Giới tính:……………
[03]. Ngày, tháng, năm sinh:……………. /………….. /………………. [04]. Quốc tịch:……………………………….
[05]. Dân tộc:……………………………….. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………..
[07]. Điện thoại:………………………………………… [08]. Email (nếu có):………………………………………………
[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:……………………………………………………………….. [09.2]. Huyện:
…………………………………………………………………………………… [09.3]. Tỉnh:…………………………………………..
[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ……………………………………………………………….
[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:……………………………………………….
[11.2]. Xã:…………………………………….. [11.3]. Huyện:…………………………………. [11.4]. Tỉnh:……………..
[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.
II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
[13]. Mã số BHXH:……………………………………………………………….. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:
[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………….. [14.2]. Giới tính:…………
[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. /………….. /………………… [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:
Xã…………………………………………… Huyện:………………………………………………. Tỉnh:…………………………….
[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………………………..
[15]. Mức tiền đóng: ……………………………………  [16]. Phương thức đóng:………………………………………
[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………………………………………
[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Ghi chú: Người tham gia tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.

– Trách nhiệm lập: Người tham gia hoặc Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi).

– Các lập tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội: Mẫu TK1-TS đang được hướng dẫn tại Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam

Chi tiết các ghi tờ khai các bạn xem tại đây: Các làm tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia bảo hiểm theo QĐ 505

Các bạn muốn tải download mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội TK1-TS mới nhất về tham khảo thì có thể để lại mail bằng comment phía dưới hoặc gửi vào mail hoangtrungthat@gmail.com
sẽ gửi lại ngay cho các bạn.