Thủ tục đăng ký đóng BHXH tự nguyện 2021 Update 07/2024

Thủ tục đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2021 theo hướng dẫn tại Quyết định 222/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 25 tháng 02 năm 2021.

Trình tự thực hiện như sau:
Bước 1: Lập và nộp hồ sơ
– Người tham gia đóng BHXH tự nguyện làm tờ khai Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Chi tiết về cách kê khai các bạn xem tại đây: 

Cách làm tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội 2021 theo Mẫu TK1-TS

Số lượng hồ sơ 01 bộ 
– Nộp hồ sơ: 
nộp cho cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu.

Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH:
+ Nơi nộp: Nộp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH cấp huyện nơi mình cư trú (có thể nơi tạm trú hoặc thường trú) hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.
+ Cách nộp: bằng một trong các hình thức sau:
+/ Qua dịch vụ bưu chính công ích;
+/ Trực tiếp tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp. 
+ Nhận kết quả: nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
* Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu:
+ Nơi nộp
: nộp cho Đại lý thu.
Người tham gia BHXH tự nguyện có thể tra cứu các điểm thu, đại lý thu BHXH trên địa bàn mình ở tại website của cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam là https://baohiemxahoi.gov.vn/ (Bấm vào ô “Tra cứu trực tuyến” ở giữa website) 
+ Cách nộp: nộp trực tiếp hồ sơ cho Đại lý thu. 
+ Nhận kết quả: nhận kết quả tại Đại lý thu.

– Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không quá 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định. 
Bước 2: Đóng tiền

Người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn: nộp tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh, cụ thể như sau:
+ Nộp tiền mặt cho cơ quan BHXH (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH);
+ Nộp tiền mặt cho Đại lý thu (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu);
+ Nộp tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức đăng ký (trong mọi trường hợp).
Về mức tiền tham gia BHXH tự nguyện thì các bạn có thể tham khảo tại đây:

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2021

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 4. Nhận kết quả giải quyết: Sổ BHXH

Ngoài ra các bạn có thể muốn biết khi làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Lệ phí: Không
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
– Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính
– Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014); 
– Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);
– Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);
– Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);
– Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);
– Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);
– Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).