100+ Hình nền, ảnh đen trắng đẹp full HD cho máy tính, điện thoại Update 05/2024

Hình ảnh đen trắng luôn mang đến cho người xem cảm giác buồn và chúng vô cùng thích hợp với những người đang có tâm trạng không vui. Nếu bạn cần những hình ảnh trắng đen này để đặt làm ảnh nền cho điện thoại, máy tính của mình thì hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

100+ Hình nền, ảnh đen trắng đẹp full HD cho máy tính, điện thoại

100+ Hình nền, ảnh đen trắng đẹp full HD cho máy tính, điện thoại

I. Hình nền đen trắng cho máy tính

Hình nền đen trắng cho máy tính - 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 15 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 15 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 16 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 16 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 17 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 17 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 18 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 18 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 19 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 19 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính - 20 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền đen trắng cho máy tính – 20 (Kích thước: 1920 x 1080)

II. Hình nền đen trắng cho điện thoại

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 1 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 1 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 2 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 2 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 3 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 3 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 4 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 4 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 5 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 5 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 6 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 6 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 7 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 7 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 8 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 8 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 9 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 9 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 10 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 10 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 11 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 11 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 12 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 12 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 13 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 13 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 14 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 14 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 15 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 15 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 16 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 16 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 17 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 17 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 18 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 18 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 19 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 19 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại - 20 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền đen trắng cho điện thoại – 20 (Kích thước: 1080 x 1920)

Trên đây là bài viết tổng hợp ảnh nền đen trắng buồn, đẹp, tâm trạng full HD cho điện thoại và máy tính. Bạn hãy mau mau đổi ảnh nền sang hình ảnh mà bạn yêu thích nhé!