100+ Hình nền, ảnh màu xám đẹp full HD cho máy tính, điện thoại Update 04/2024

Màu xám luôn đem lại cho chúng ta một cảm giác bình yên xen lẫn một chút gì đó bí hiểm tạo nên sự độc đáo và sức hút lạ kì. Nếu bạn cảm thấy ấn tượng với màu sắc này và muốn tìm những hình ảnh liên quan đến màu xám để làm hình nền cho điện thoạimáy tính của mình thì hãy theo dõi ngay bài tổng hợp dưới đây nhé!

100+ Hình nền, ảnh màu xám đẹp full HD cho máy tính, điện thoại

100+ Hình nền, ảnh màu xám đẹp full HD cho máy tính, điện thoại

I. Hình nền màu xám cho máy tính

Ảnh nền màu xám - 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 15 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 15 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 16 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 16 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 17 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 17 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 18 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 18 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 19 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 19 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám - 20 (Kích thước: 1920 x 1080)

Ảnh nền màu xám – 20 (Kích thước: 1920 x 1080)

I. Hình nền màu xám cho điện thoại

Ảnh nền màu xám - 1 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 1 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 2 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 2 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 3 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 3 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 4 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 4 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 5 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 5 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 6 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 6 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 7 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 7 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 8 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 8 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 9 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 9 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 10 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 10 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 11 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 11 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 12 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 12 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 13 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 13 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 14 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 14 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 15 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 15 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 16 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 16 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 17 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 17 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 18 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 18 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 19 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 19 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám - 20 (Kích thước: 1080 x 1920)

Ảnh nền màu xám – 20 (Kích thước: 1080 x 1920)

Trên đây là 100 bộ hình nền, ảnh màu xám đẹp, chất cho máy tính, điện thoại. Hy vọng sau bài viết bạn sẽ chọn cho mình những ảnh nền cho máy tính, điện thoại bí ẩn và cá tính.