2 cách chia sẻ video có âm thanh trên Microsoft Teams cực dễ Update 10/2021

Bạn đang tìm kiếm cách chia sẻ âm thanh trên Microsoft Teams bằng điện thoại, máy tính sau khi chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 2 cách chia sẻ video có âm thanh trên Microsoft Teams cực dễ.

2 cách chia sẻ video có âm thanh trên Microsoft Teams cực dễ

2 cách chia sẻ video có âm thanh trên Microsoft Teams cực dễ

1. Cách chia sẻ video có âm thanh trên Microsoft Teams trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, sau khi tham gia vào lớp học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Bước 2: Chọn Chia sẻ.

Chọn Chia sẻ

Chọn Chia sẻ

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng nút gạt tại mục Âm thanh.

Nhấn vào biểu tượng nút gạt tại mục Âm thanh

Nhấn vào biểu tượng nút gạt tại mục Âm thanh

Bước 4: Chọn Chia sẻ màn hình.

Chọn Chia sẻ màn hình

Chọn Chia sẻ màn hình

Bước 5: Chọn Bắt đầu truyền phát (Đối với iOS). Đối với Android, bạn chỉ cần chọn Chia sẻ màn hình.

Chọn Bắt đầu truyền phát (Đối với iOS). Đối với Android, bạn chỉ cần chọn Chia sẻ màn hình

Chọn Bắt đầu truyền phát (Đối với iOS). Đối với Android, bạn chỉ cần chọn Chia sẻ màn hình

Để dừng chia sẻ màn hình kèm âm thanh, bạn chỉ cần chọn Dừng trình bày.

Để dừng chia sẻ màn hình kèm âm thanh, bạn chỉ cần chọn Dừng trình bày

Để dừng chia sẻ màn hình kèm âm thanh, bạn chỉ cần chọn Dừng trình bày

2. Cách chia sẻ video có âm thanh trên Microsoft Teams trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, sau khi tham gia vào lớp học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Chia sẻ.
  • Nhấn vào biểu tượng nút gạt tại mục Bao gồm âm thanh máy tính.
  • Chọn Màn hình hoặc Cửa sổ mà bạn muốn chia sẻ kèm âm thanh.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, sau khi tham gia vào lớp học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Chia sẻ.

Sau khi tham gia vào lớp học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Chia sẻ

Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng nút gạt tại mục Bao gồm âm thanh máy tính.

Nhấn vào biểu tượng nút gạt tại mục Bao gồm âm thanh máy tính

Nhấn vào biểu tượng nút gạt tại mục Bao gồm âm thanh máy tính

Bước 3: Chọn Màn hình hoặc Cửa sổ mà bạn muốn chia sẻ kèm âm thanh.

Chọn Màn hình hoặc Cửa sổ  mà bạn muốn chia sẻ kèm âm thanh.

Chọn Màn hình hoặc Cửa sổ mà bạn muốn chia sẻ kèm âm thanh.

Bước 4: Để dừng chia sẻ video có âm thanh trên máy tính, bạn chỉ cần chọn Dừng trình bày.

Để dừng chia sẻ video có âm thanh trên máy tính, bạn chỉ cần chọn Dừng trình bày

Để dừng chia sẻ video có âm thanh trên máy tính, bạn chỉ cần chọn Dừng trình bày

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 2 cách chia sẻ video có âm thanh trên Microsoft Teams cực dễ. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!