2 Cách nạp thẻ Viettel bằng mã QR cực nhanh, đơn giản Update 10/2023

Nạp thẻ Viettel bằng mã QR là phương thức nạp điện thoại rất tiện lợi với các ưu điểm như: nạp thẻ điện thoại khi không có mã thẻ cào hoặc mã thẻ bị rách, không cần nhập mã thẻ cào. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn 2 cách nạp thẻ Viettel bằng mã QR cực nhanh, đơn giản.

2 Cách nạp thẻ Viettel bằng mã QR cực nhanh, đơn giản

2 Cách nạp thẻ Viettel bằng mã QR cực nhanh, đơn giản

I. Lợi ích

 • Nạp thẻ điện thoại khi không có mã thẻ cào hoặc mã thẻ bị rách
 • Nạp thẻ nhanh chóng, tiện lợi không cần nhập mã thẻ cào

II. Hướng dẫn nạp thẻ Viettel bằng mã QR trên app ViettelPay

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng ViettelPay. Sau đó bạn đăng nhập tài khoản ViettelPay của bạn
 • Tại màn hình chính, bạn nhấn Quét mã > Chọn Quét mã thẻ cào, bạn di chuyển camera vào vùng có mã QR trên thẻ cào đã mua sẵn.
 • Nhập SĐT cần nạp, thời điểm muốn nạp và nhấn Thực hiện giao dịch
 • Xem lại thông tin thanh toán và nhấn Xác nhận
 • Bạn sẽ nhận được thông báo nạp thành công là đã nạp thẻ Viettel bằng mã QR. Nhấn Kết thúc để quay về màn hình chính.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng ViettelPay. Sau đó bạn đăng nhập tài khoản ViettelPay của bạn

Đăng nhập tài khoản ViettelPay

Đăng nhập tài khoản ViettelPay

Bước 2: Tại màn hình chính, bạn nhấn Quét mã. Sau đó chọn Quét mã thẻ cào, bạn di chuyển camera vào vùng có mã QR trên thẻ cào đã mua sẵn.

Chọn Quét mã thẻ cào

Chọn Quét mã thẻ cào

Bước 3: Nhập SĐT cần nạp, thời điểm muốn nạp và nhấn Thực hiện giao dịch

Nhập SĐT cần nạp, thời điểm muốn nạp

Nhập SĐT cần nạp, thời điểm muốn nạp

Bước 4: Xem lại thông tin thanh toán và nhấn Xác nhận

Xem lại thông tin thanh toán và nhấn Xác nhận

Xem lại thông tin thanh toán và nhấn Xác nhận

Bước 5: Bạn sẽ nhận được thông báo nạp thành công. Nhấn Kết thúc để quay về màn hình chính.

Bạn sẽ nhận được thông báo nạp thành công

Bạn sẽ nhận được thông báo nạp thành công

III. Hướng dẫn nạp thẻ Viettel bằng mã QR trên app My Viettel

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng My Viettel, sau đó nhấn Đăng nhập và điền SĐT để đăng nhập.
 • Tại màn hình chính, bạn nhấn biểu tượng mã QR ở góc trên.
 • Bạn di chuyển camera vào vùng có mã QR trên thẻ cào đã mua sẵn.
 • Thông tin mã thẻ sẽ được tự động hiện ra, bạn nhập mã bảo mật giống hình bên dưới > Nhấn Nạp thẻ
 • Bạn sẽ nhận được thông báo nạp thẻ Viettel bằng mã QR thành công

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng My Viettel, sau đó nhấn Đăng nhập và điền SĐT để đăng nhập.

Đăng nhập và điền SĐT để đăng nhập

Đăng nhập và điền SĐT để đăng nhập

Bước 2: Tại màn hình chính, bạn nhấn biểu tượng mã QR ở góc trên.

Nhấn biểu tượng mã QR ở góc trên

Nhấn biểu tượng mã QR ở góc trên

Bước 3: Bạn di chuyển camera vào vùng có mã QR trên thẻ cào đã mua sẵn.

Di chuyển camera vào vùng có mã QR trên thẻ cào

Di chuyển camera vào vùng có mã QR trên thẻ cào

Bước 4: Thông tin mã thẻ sẽ được tự động hiện ra, bạn nhập mã bảo mật giống hình bên dưới. Sau đó nhấn Nạp thẻ

Nhấn Nạp thẻ

Nhấn Nạp thẻ

Bước 5: Bạn sẽ nhận được thông báo nạp thẻ Viettel bằng mã QR thành công. Nhấn Hoàn thành để quay về màn hình chính.

Nạp thẻ Viettel bằng mã QR thành công

Nạp thẻ Viettel bằng mã QR thành công

Trên đây là 2 cách nạp thẻ Viettel bằng mã QR cực nhanh, đơn giản bằng ứng dụng ViettelPay hoặc My Viettel.