4 cách in file PDF trên Windows, MacOS đơn giản, chi tiết Update 05/2024

Việc chuyển đổi các file Word, Excel sang PDF có lẽ đã là 1 điều rất quen thuộc với mọi người, nhưng làm cách nào để có thể in những file PDF đó ra giấy. Hãy theo dõi bài viết này để biết cách in file PDF trên 2 hệ điều hành Windows và iOS nhé!

Cách in file PDF trên Windows và MacOS đơn giản, chi tiết

Cách in file PDF trên Windows và MacOS đơn giản, chi tiết

I. Cách in file PDF trên Window và MacOS

1. Cách in file PDF trực tiếp trên Windows 10

Bước 1: Nhấp chuột phải vào file PDF cần in > Chọn Print.

Nhấp chuột phải vào file PDF cần in > Chọn Print

Nhấp chuột phải vào file PDF cần in > Chọn Print

Bước 2: Chọn máy in ở phần Select Printer > Nhấn Print.

Chọn máy in ở phần Select Printer > Nhấn Print

Chọn máy in ở phần Select Printer > Nhấn Print

2. Cách in file PDF trực tiếp bằng trình duyệt Chrome

Bước 1: Nhấp chuột phải vào file PDF bạn muốn in > Chọn Open with > Chọn trang Web bạn muốn thực hiện (ở đây mình sử dụng Google Chrome).

Nhấp chuột phải vào file PDF bạn muốn in > Chọn Open with > Chọn trang Web bạn muốn thực hiện (ở đây mình sử dụng Google Chrome)

Nhấp chuột phải vào file PDF bạn muốn in > Chọn Open with > Chọn trang Web bạn muốn thực hiện (ở đây mình sử dụng Google Chrome)

Bước 2: Ở trang web hiện lên bạn nhấn vào In (Print) ở góc phải bên trên.

Ở trang web hiện lên bạn nhấn vào In (Print) ở góc phải bên trên

Ở trang web hiện lên bạn nhấn vào In (Print) ở góc phải bên trên

Bước 3: Hộp thoại Print hiện lên

Trong đó:

Ở phần In thì trang web sẽ hiển thị bạn cần bao nhiêu tờ giấy để in.

 • Máy in đích (Printer): Chọn máy sẽ thực hiện in file PDF của bạn.
 • Trang (Pages): Bạn chọn sẽ in Tất cả (All) hay chỉ in các trang được chỉ định ở phần tùy chỉnh.
 • Màu (Colors): Ở đây bạn có thể chọn in trắng đen hoặc in màu cho file PDF.
Phần In

Phần In

Ở phần Cài đặt khác

 • Khổ giấy: Bạn chọn khổ giấy phù hợp với giấy bạn chuẩ bị để in.
 • Số trang mỗi trang tính: Ở đây bạn chọn bao nhiêu trang trong file PDF sẽ xuất hiện trên 1 tờ giấy.
Phần Cài đặt khác

Phần Cài đặt khác

Tỷ lệ: Ở đây bạn chọn tỷ lệ in giữa file PDF và giấy in, có các lựa chọn như sau:

 • Mặc định: Hệ thống sẽ tự định dạng cho bạn.
 • Vừa với vùng in được: hệ thống sẽ tìm kiếm vùng in được và giúp bạn in trong vùng đó.
 • Vừa với giấy: Hệ thống sẽ giúp bạn in vừa văn với tờ giấy, để lại ít khoảng trống.
 • Tùy chỉnh: Bạn có thể tự thiết lập tỷ lệ.
Phần Tỷ lệ

Phần Tỷ lệ

Bước 4: Sau khi hoàn thành xong bạn nhấn In.

Nhấn In

Nhấn In

3. Cách in file PDF bằng phần mềm Foxit Reader

Bước 1: Mở file PDF cần in > Nhấn vào Print.

Mở file PDF cần in > Nhấn vào Print

Mở file PDF cần in > Nhấn vào Print

Bước 2: Hộp thoại Print hiện lên bạn thực hiện các cài đặt, chỉnh sửa cho file PDF trước khi in ở mục trên cùng.

Hộp thoại Print hiện lên bạn thực hiện các cài đặt, chỉnh sửa cho file PDF trước khi in ở mục trên cùng.

Hộp thoại Print hiện lên bạn thực hiện các cài đặt, chỉnh sửa cho file PDF trước khi in ở mục trên cùng.

Trong đó:

 • Name: Chọn máy in bạn muốn sử dụng.
Name: Chọn máy in bạn muốn sử dụng

Name: Chọn máy in bạn muốn sử dụng

 • Copies: Chọn bao nhiêu bản sẽ được in (Ở phần này nếu bạn muốn in từ 2 bản trở lên theo thứ tự xong bản 1 mới đến bản 2 thì hãy tích vào Collate).
Name: Chọn máy in bạn muốn sử dụng

Chọn bao nhiêu bản sẽ được in (Ở phần này nếu bạn muốn in từ 2 bản trở lên theo thứ tự xong bản 1 mới đến bản 2 thì hãy tích vào Collate).

 • Properties: Ở phần này bạn có thể chọn in theo chiều ngang (Landscape) hay chiều dọc (Portrait).
Properties: Ở phần này bạn có thể chọn in theo chiều ngang (Landscape) hay chiều dọc (Portrait)

Properties: Ở phần này bạn có thể chọn in theo chiều ngang (Landscape) hay chiều dọc (Portrait)

Cũng ở hộp thoại Properties > Nhấn vào Advanced > Hộp thoại Microsoft Print To PDF Advanced Options hiện lên > Chọn khổ giấy ở phần Paper Size > Nhấn OK.

Properties: Ở phần này bạn có thể chọn in theo chiều ngang (Landscape) hay chiều dọc (Portrait)

Properties: Ở phần này bạn có thể chọn in theo chiều ngang (Landscape) hay chiều dọc (Portrait)

Bước 3: Đến mục Print Range bạn thực hiện các cài đặt về số trang, trang chẵn lẽ

Trong đó:

 • Current view: Chế độ xem hiện tại.
 • Current page: Trang hiện tại.
 • All pages: Tất cả các trang.
 • Pages: Các trang được chọn.
 • Subset: Kiểu in.
 • Reverse pages: In trang ngược.
Print Range: cài đặt số trang, trang chẵn lẽ

Print Range: cài đặt số trang, trang chẵn lẽ

Bước 4: Đến mục Print Handling thực hiện các cài đặt về độ lớn nhỏ của dữ liệu khi in

Trong đó:

 • Scale: Tỷ lệ (Ở trong lựa chọn này bạn sẽ thực hiện điều chỉnh tỷ lệ của các trang khi in).
Scale: Tỷ lệ

Scale: Tỷ lệ

 • Tile Large Pages: Chỉnh sửa khổ giấy lớn nhỏ (Ở lựa chọn này bạn sẽ thực hiện chỉnh sửa kích thước sao cho nội dung của bạn vừa với khổ giấy).
Tile Large Pages: Chỉnh sửa khổ giấy lớn nhỏ

Tile Large Pages: Chỉnh sửa khổ giấy lớn nhỏ

 • Multiple Pages Per Sheet: Nhiều trang trên 1 tờ giấy (Ở lựa chọn này bạn có thể cài đặt bao nhiêu trang trong file PDF sẽ xuất hiện trên giấy khi in).
Multiple Pages Per Sheet: Nhiều trang trên 1 tờ giấy

Multiple Pages Per Sheet: Nhiều trang trên 1 tờ giấy

 • Booklet: Ở lựa chọn này bạn thực hiện căn lề cho nội dung trong file PDF.
Booklet: Căn lề

Booklet: Căn lề

Bước 5: Ở phần Orientation chọn in theo chiều dọc (Portrait) hoặc chiều ngang (Landscape).

Orientation chọn in theo chiều dọc (Portrait) hoặc chiều ngang (Landscape)

Orientation chọn in theo chiều dọc (Portrait) hoặc chiều ngang (Landscape)

Bước 6: Ở phần Print What chọn những gì trong file sẽ được in.

Trong đó :

 • Document: Toàn bộ tài liệu.
 • Document and markup: Những văn bản được đánh dấu.
 • Document and stamps: Tài liệu và tem.
 • Form fields only: Chỉ in các biểu mẫu.
Print What chọn những gì trong file sẽ được in

Print What chọn những gì trong file sẽ được in

 • Summarize Comments: Nếu bạn muốn hiện những bình luận trong file PDF khi in thì bạn tích vào đây.
Summarize Comments: Chọn hiện hoặc không hiện các bình luận có trong file PDF

Summarize Comments: Chọn hiện hoặc không hiện các bình luận có trong file PDF

Bước 7: Ở phần Output nếu bạn muốn lưu lại các cài đặt trước đó khi in thì bạn có thể tích vào ô Simulate Overprinting.

Tích vào ô Simulate Overprinting để lưu lại các cài đặt trước đó khi in.

Tích vào ô Simulate Overprinting để lưu lại các cài đặt trước đó khi in.

Bước 8: Ở mục cuối cùng chọn các định dạng căn giữa, in 2 mặt.

 • Print on both sides of paper: in trong 2 mặt
 • Flip on long edge: Lật trên cạnh dài.
 • Flip on short edge: Lật trên cạnh ngắn.
 • Auto-Rotate: Tự động xoay.
 • Auto-Center: Tự động căn giữa.
Chọn các định dạng căn giữa, in 2 mặt

Chọn các định dạng căn giữa, in 2 mặt

Bước 9: Nhấn OK và in thôi!!!

4. Cách in file PDF bằng Word

Bước 1: Mở file Word mới > Chọn thẻ File.

Mở file Word mới > Chọn thẻ File

Mở file Word mới > Chọn thẻ File

Bước 2: Nhấn Open > Chọn Browse.

Nhấn Open > Chọn Browse

Nhấn Open > Chọn Browse

Bước 3: Chọn file PDF cần in > Nhấn Open.

Chọn file PDF cần in > Nhấn Open

Chọn file PDF cần in > Nhấn Open

Bước 4: Word sẽ hiện ra hộp thoại hỏi bạn có muốn chuyển file PDF thành file Word hay không > Nhấn OK.

Word sẽ hiện ra hộp thoại hỏi bạn có muốn chuyển file PDF thành file Word hay không > Nhấn OK.

Word sẽ hiện ra hộp thoại hỏi bạn có muốn chuyển file PDF thành file Word hay không > Nhấn OK.

Bước 5: Thực hiện các chỉnh sửa cho file PDF trên chính file Word.

Bước 6: Nhấn vào thẻ File.

Nhấn vào thẻ File

Nhấn vào thẻ File

Bước 7: Chọn Print.

Chọn Print

Chọn Print

Ở đây bạn thực hiện các chỉnh sửa trước khi in và in giống như in file Word bình thường.

Và đó là những cách có thể giúp bạn in các file PDF đơn giản và chi tiết nhất. Nếu bạn có thắc mắc hay không hiểu cách nào hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hy vong bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!!!