Cách đổi tên nhóm trên Microsoft Teams, đổi ảnh đại diện nhóm Update 06/2024

Bạn muốn thay đổi tên nhóm trên Microsoft Teams nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi tên nhóm trên Microsoft Teams, đổi ảnh đại diện nhóm.

1. Cách đổi tên, ảnh đại diện nhóm trên Microsoft Teams bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm mà bạn muốn đổi tên.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm.
  • Chọn Chỉnh sửa nhóm.
  • Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm.
  • Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm mà bạn muốn đổi tên.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm mà bạn muốn đổi tên

Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm mà bạn muốn đổi tên

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Chỉnh sửa nhóm.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Chỉnh sửa nhóm

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Chỉnh sửa nhóm

Bước 3: Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm.

Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm

Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm

Bạn cũng có thể thay đổi mô tả và chỉnh sửa quyền riêng tư về nhóm tại mục Mô tảQuyền riêng tư.

Bước 4: Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải.

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải

Ngoài ra, nếu bạn muốn đổi ảnh đại diện cho nhóm, bạn thực hiện:

Tại mục Hình đại diện nhóm, chọn Tải lên.

Tại mục Hình đại diện nhóm, chọn Tải lên

Tại mục Hình đại diện nhóm, chọn Tải lên

Chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện nhóm > Chọn Mở.

Chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện nhóm > Chọn Mở

Chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện nhóm > Chọn Mở

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải.

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải

2. Cách đổi tên, ảnh đại diện nhóm trên Microsoft Teams bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm mà bạn muốn đổi tên.
  • Chọn Chỉnh sửa nhóm.
  • Chọn Chỉnh sửa chi tiết.
  • Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm.
  • Nhấn Lưu ở góc trên bên phải.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm ở góc dưới > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm mà bạn muốn đổi tên.

Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm mà bạn muốn đổi tên

Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm

Bước 2: Chọn Chỉnh sửa nhóm.

Chọn Chỉnh sửa nhóm

Chọn Chỉnh sửa nhóm

Bước 3: Chọn Chỉnh sửa chi tiết.

Chọn Chỉnh sửa chi tiết

Chọn Chỉnh sửa chi tiết

Bước 4: Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm.

Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm

Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm

Bạn cũng có thể thay đổi mô tả và chỉnh sửa quyền riêng tư về nhóm tại mục Mô tảQuyền riêng tư.

Bước 5: Nhấn Lưu ở góc trên bên phải.

Nhấn Lưu ở góc trên bên phải

Nhấn Lưu ở góc trên bên phải

Ngoài ra, nếu bạn muốn đổi ảnh đại diện cho nhóm, bạn thực hiện:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm mà bạn muốn đổi tên > Chọn Thay đổi ảnh.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm mà bạn muốn đổi tên > Chọn Thay đổi ảnh

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm mà bạn muốn đổi tên > Chọn Thay đổi ảnh

Chọn Thư viện ảnh.

Chọn Thư viện ảnh

Chọn Thư viện ảnh

Chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện cho nhóm > Nhấn Chọn.

Chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện cho nhóm > Nhấn Chọn

Chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện cho nhóm > Nhấn Chọn

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách đổi tên nhóm trên Microsoft Teams, đổi ảnh đại diện nhóm. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!