Cách ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet cực dễ Update 07/2024

Bạn đang tìm kiếm cách ghi lại buổi học, họp online trên Google Meet nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet cực dễ.

Cách ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet cực dễ

Cách ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet cực dễ

Cách ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Google Meet trên máy tính, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Ghi lại cuộc họp.
  • Chọn Bắt đầu ghi.
  • Chọn Bắt đầu.
  • Để dừng ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet, chọn Dừng ghi.
  • Chọn Dừng ghi để bản ghi được lưu vào Google Drive của bạn.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Google Meet trên máy tính, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Ghi lại cuộc họp.

Mở Google Meet trên máy tính, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Ghi lại cuộc họp

Mở Google Meet trên máy tính, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Ghi lại cuộc họp

Bước 2: Chọn Bắt đầu ghi.

Chọn Bắt đầu ghi

Chọn Bắt đầu ghi

Bước 3: Chọn Bắt đầu.

Chọn Bắt đầu

Chọn Bắt đầu

Để dừng ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet, chọn Dừng ghi.

Để dừng ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet, chọn Dừng ghi

Để dừng ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet, chọn Dừng ghi

Chọn Dừng ghi để bản ghi được lưu vào Google Drive của bạn.

Chọn Dừng ghi để bản ghi được lưu vào Google Drive của bạn

Chọn Dừng ghi để bản ghi được lưu vào Google Drive của bạn

Để xem lại bản ghi, bạn chỉ cần mở hộp thư trong Gmail > Chọn thư bạn nhận được từ Google Meet > Chọn Mở trong Drive để xem và tải về bản ghi cuộc họp, học online.

Chọn Mở trong Drive để xem và tải về bản ghi cuộc họp, học online

Chọn Mở trong Drive để xem và tải về bản ghi cuộc họp, học online

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách ghi lại cuộc họp, học online trên Google Meet cực dễ. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!