Cách trình chiếu PowerPoint trên Microsoft Teams cực đơn giản Update 12/2023

Bạn đang tìm kiếm cách chia sẻ PowerPoint trên Microsoft Teams sau khi chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams để dạy học online hoặc thuyết trình với mọi người trong cuộc họp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trình chiếu PowerPoint trên Microsoft Teams cực đơn giản.

Cách trình chiếu PowerPoint trên Microsoft Teams cực đơn giản

Cách trình chiếu PowerPoint trên Microsoft Teams cực đơn giản

Cách trình chiếu PowerPoint trên Microsoft Teams trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, sau khi tạo lớp học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng chia sẻ.

Nhấn vào biểu tượng chia sẻ

Nhấn vào biểu tượng chia sẻ

Bước 2: Chọn Duyệt máy tính của tôi hoặc bạn có thể chọn Duyệt OneDrive để tải file PowerPoint lên Microsoft Teams mà bạn đã lưu ở OneDrive.

Chọn Duyệt máy tính của tôi hoặc bạn có thể chọn Duyệt OneDrive để tải file PowerPoint lên Microsoft Teams

Chọn Duyệt máy tính của tôi để tải file PowerPoint lên Microsoft Teams

Bước 3: Chọn file PowerPoint mà bạn muốn chia sẻ > Chọn Open và chờ quá trình tải file PowerPoint lên hoàn tất.

Chọn file PowerPoint mà bạn muốn chia sẻ > Chọn Open

Chọn file PowerPoint mà bạn muốn chia sẻ > Chọn Open

Bước 4: Tại đây, sẽ xuất hiện màn hình mà bạn trình chiếu PowerPoint để mọi người nhìn thấy.

Tại đây, sẽ xuất hiện màn hình mà bạn trình chiếu PowerPoint để mọi người nhìn thấy

Tại đây, sẽ xuất hiện màn hình mà bạn trình chiếu PowerPoint để mọi người nhìn thấy

Ngoài ra sẽ có các công cụ ghi chú, bút vẽ,… để hỗ trợ bạn trong quá trình thuyết trình với mọi người.

Ngoài ra sẽ có các công cụ ghi chú, bút vẽ,... để hỗ trợ bạn trong quá trình thuyết trình

Ngoài ra sẽ có các công cụ ghi chú, bút vẽ,… để hỗ trợ bạn trong quá trình thuyết trình

Bên dưới là bản xem trước các silde PowerPoint.

Bên dưới là bản xem trước các silde PowerPoint

Bên dưới là bản xem trước các silde PowerPoint

Bước 5: Để di chuyển giữa các slide PowerPoint bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng mũi tên ở góc dưới bên trái màn hình trình chiếu.

Để di chuyển giữa các slide PowerPoint bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng mũi tên

Để di chuyển giữa các slide PowerPoint bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng mũi tên

Hoặc bạn có thể nhấn chọn slide PowerPoint ở phía bên dưới.

Hoặc bạn có thể nhấn chọn slide PowerPoint ở phía bên dưới

Hoặc bạn có thể nhấn chọn slide PowerPoint ở phía bên dưới

Mặc định khi bạn sử dụng tính năng chia sẻ PowerPoint trực tiếp thì mọi người có thể nhấn xem trước nội dung các slide PowerPoint bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên ở màn hình hiển thị của từng thành viên.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở màn hình hiển thị của từng thành viên

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở màn hình hiển thị của từng thành viên

Để tắt tính năng này bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng con mắt ở bên trái mục Dừng trình bày.

Để tắt tính năng này bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng con mắt ở bên trái mục Dừng trình bày

Để tắt tính năng này bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng con mắt ở bên trái mục Dừng trình bày

Bước 6: Để dừng chia sẻ PowerPoint trên Microsoft Teams, chọn Dừng trình bày.

Để dừng chia sẻ PowerPoint trên Microsoft Teams, chọn Dừng trình bày

Để dừng chia sẻ PowerPoint trên Microsoft Teams, chọn Dừng trình bày

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách trình chiếu PowerPoint trên Microsoft Teams cực đơn giản. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!