Cách xem kho lưu trữ tin trên Facebook cực nhanh, đơn giản Update 07/2024

Bạn đang tìm cách xem kho lưu trữ tin trên Facebook nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem kho lưu trữ tin trên Facebook cực nhanh, đơn giản.

1. Cách xem kho lưu trữ tin trên Facebook bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Facebook > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.
  • Chọn Kho lưu trữ.
  • Chọn Kho lưu trữ tin.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với iOS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Mở ứng dụng Facebook > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Mở ứng dụng Facebook > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Bước 3: Chọn Kho lưu trữ.

Chọn Kho lưu trữ

Chọn Kho lưu trữ

Bước 4: Chọn Kho lưu trữ tin.

Chọn Kho lưu trữ tin

Chọn Kho lưu trữ tin

Tại đây sẽ hiển thị các tin mà bạn đã thêm vào kho lưu trữ với từng thời gian cụ thể.

Tại đây sẽ hiển thị các tin mà bạn đã thêm vào kho lưu trữ với từng thời gian cụ thể

Tại đây sẽ hiển thị các tin mà bạn đã thêm vào kho lưu trữ với từng thời gian cụ thể

Nếu bạn muốn chia sẻ lại tin, bạn chỉ cần:

Nhấn vào tin mà bạn muốn chia sẻ > Chọn biểu tượng Chia sẻ ở góc dưới bên phải.

Nhấn vào tin mà bạn muốn chia sẻ > Chọn biểu tượng Chia sẻ ở góc dưới bên phải

Nhấn vào tin mà bạn muốn chia sẻ > Chọn biểu tượng Chia sẻ ở góc dưới bên phải

Chỉnh sửa quyền riêng tư và thêm nhãn dán, văn bản, vẽ, thêm hiệu ứng,… cho tin với các biểu tượng tương ứng.

Chỉnh sửa quyền riêng tư và thêm nhãn dán, văn bản, vẽ, thêm hiệu ứng,... cho tin với các biểu tượng tương ứng

Chỉnh sửa quyền riêng tư và thêm nhãn dán, văn bản, vẽ, thêm hiệu ứng,… cho tin với các biểu tượng tương ứng

Nhấn Đăng ở góc dưới bên phải.

Nhấn Đăng ở góc dưới bên phải

Nhấn Đăng ở góc dưới bên phải

Ngoài ra, để thêm tin vào mục Đáng chú ý bạn thực hiện:

Nhấn vào tin mà bạn muốn thêm > Chọn Đáng chú ý.

Nhấn vào tin mà bạn muốn thêm > Chọn Đáng chú ý

Nhấn vào tin mà bạn muốn thêm > Chọn Đáng chú ý

Chọn Bộ sưu tập đáng chú ý mới.

Chọn Bộ sưu tập đáng chú ý mới

Chọn Bộ sưu tập đáng chú ý mới

Thêm tiêu đề cho tin > Nhấn Xong ở góc trên bên phải.

Thêm tiêu đề cho tin > Nhấn Xong ở góc trên bên phải

Thêm tiêu đề cho tin > Nhấn Xong ở góc trên bên phải

2. Cách xem kho lưu trữ tin trên Facebook bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Facebook trên máy tính > Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
  • Chọn Xem thêm > Chọn Kho lưu trữ tin.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính > Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính > Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Mở Facebook trên máy tính > Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Xem thêm ở bên phải mục Bạn bè > Chọn Kho lưu trữ tin.

Chọn Xem thêm ở bên phải mục Bạn bè > Chọn Kho lưu trữ tin

Chọn Xem thêm ở bên phải mục Bạn bè > Chọn Kho lưu trữ tin

Tại đây sẽ hiển thị các tin mà bạn đã thêm vào kho lưu trữ với từng thời gian cụ thể.

Tại đây sẽ hiển thị các tin mà bạn đã thêm vào kho lưu trữ với từng thời gian cụ thể

Tại đây sẽ hiển thị các tin mà bạn đã thêm vào kho lưu trữ với từng thời gian cụ thể

Bạn có thể nhấn vào tin bất kỳ để xem lại số người đã xembày tỏ cảm xúc về tin của bạn ở bên phải tin.

Bạn có thể nhấn vào tin bất kỳ để xem lại số người đã xem và bày tỏ cảm xúc về tin của bạn ở bên phải tin

Bạn có thể nhấn vào tin bất kỳ để xem lại số người đã xem và bày tỏ cảm xúc về tin của bạn ở bên phải tin

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách xem kho lưu trữ tin trên Facebook cực nhanh, đơn giản. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!