Cách xóa bảng (board), xóa thẻ (card) trong Trello đơn giản, nhanh chóng Update 06/2024

Trello là ứng dụng vô cùng hữu ích giúp sắp xếp các công việc bạn đang thực hiện và lên danh sách việc cần làm một cách hiệu quả. Nhưng một số bảng (board), thẻ (card) sẽ không còn cần thiết nữa và bạn muốn xoá nó đi? Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa bảng, xóa thẻ trong Trello đơn giản, nhanh chóng nhé!

Cách xóa bảng (board), xóa thẻ (card) trong Trello đơn giản, nhanh chóng

Cách xóa bảng (board), xóa thẻ (card) trong Trello đơn giản, nhanh chóng

I. Cách xóa bảng (delete board)

1. Xóa bảng đang mở

Hướng dẫn nhanh

Vào bảng cần xoá > Chọn Show Menu > Chọn Close Board… > Chọn Close > Chọn Permanently Delete Board… để xoá bảng.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên chọn vào Bảng mà bạn muốn xoá, tại đây hãy chọn Show Menu.

Đầu tiên chọn vào Bảng mà bạn muốn xoá, tại đây hãy chọn Show Menu.

Đầu tiên chọn vào Bảng mà bạn muốn xoá, tại đây hãy chọn Show Menu.

Bước 2: Sau đó chọn Close Board… để đóng bảng.

Sau đó chọn Close Board... để đóng bảng.

Sau đó chọn Close Board… để đóng bảng.

Bước 3: Chọn Close thêm một lần nữa để xác nhận đóng bảng.

Chọn Close thêm một lần nữa để xác nhận đóng bảng.

Chọn Close thêm một lần nữa để xác nhận đóng bảng.

Bước 4: Cuối cùng chọn Permanently Delete Board… để xoá bảng.

Cuối cùng chọn Permanently Delete Board... để xoá bảng.

Cuối cùng chọn Permanently Delete Board… để xoá bảng.

2. Xóa bảng đã đóng

Hướng dẫn nhanh

Tại màn hình chính bạn hãy chọn vào Board > Chọn See closed boards… > Nhấn Delete vào bảng mà bạn muốn xoá.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Tại màn hình chính bạn hãy chọn vào Board để mở bảng.

Tại màn hình chính bạn hãy chọn vào Board để mở bảng.

Tại màn hình chính bạn hãy chọn vào Board để mở bảng.

Bước 2: Tại đây chọn See closed boards…để xem các bảng mà bạn đã đóng trước đó.

Tại đây chọn See closed boards...để xem các bảng mà bạn đã đóng trước đó.

Tại đây chọn See closed boards…để xem các bảng mà bạn đã đóng trước đó.

Bước 3: Nhấn Delete để xoá vào bảng mà bạn muốn xoá.

Nhấn Delete để xoá vào bảng mà bạn muốn xoá.

Nhấn Delete để xoá vào bảng mà bạn muốn xoá.

II. Cách xóa thẻ (delete card)

1. Hướng dẫn nhanh

Chọn vào Thẻ mà bạn muốn xoá > Chọn Archive > Nhấn Delete > Tiếp tục nhấn Delete để xoá thẻ.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên hãy chọn vào Thẻ mà bạn muốn xoá.

Đầu tiên hãy chọn vào Thẻ mà bạn muốn xoá.

Đầu tiên hãy chọn vào Thẻ mà bạn muốn xoá.

Bước 2: Sau đó chọn Archive.

Sau đó chọn Archive.

Sau đó chọn Archive.

Bước 3: Nhấn Delete để xoá thẻ.

Nhấn Delete để xoá thẻ.

Nhấn Delete để xoá thẻ.

Bước 4: Tiếp tục nhấn Delete để xác nhận xoá thẻ.

Tiếp tục nhấn Delete để xác nhận xoá thẻ.

Tiếp tục nhấn Delete để xác nhận xoá thẻ.

Như vậy là bạn đã có thể xoá bảng (board), xóa thẻ (card) trong Trello của mình rồi đấy. Hy vọng bài viết đem đến bạn nhiều thông tin bổ ích. Nếu có các thắc mắc liên quan, vui lòng để lại bình luận bên dưới để được giải đáp! Chúc bạn thành công!

Nguồn tham khảo: https://trello.com/vi