Cách xoá bình luận Instagram trên điện thoại, máy tính đơn giản Update 09/2021

Trong quá trình sử dụng Instagram, có thể bài viết của bạn sẽ xuất hiện một số bình luận quảng cáo trên ảnh của bạn và khiến bạn khó chịu. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn xoá bình luận Instagram trên điện thoại, máy tính đơn giản.

Cách xoá bình luận Instagram trên điện thoại, máy tính

Cách xoá bình luận Instagram trên điện thoại, máy tính

I. Lợi ích

  • Xoá bình luận không muốn thấy trên bài viết Instagram của bạn
  • Xoá nhiều bình luận trên Instagram cùng lúc

II. Hướng dẫn xoá bình luận Instagram trên điện thoại đơn giản

1. Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Instagram trên điện thoại > Vào bài viết bạn muốn xoá bình luận > Nhấn vào dấu 3 chấm trên bài viết
  • Chọn mục Quản lý bình luận
  • Chọn vào bình luận bạn muốn xoá > Nhấn Xoá là bạn đã xoá bình luận Instagram

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Instagram trên điện thoại, sau đó vào bài viết bạn muốn xoá bình luận, tiếp theo nhấn vào dấu 3 chấm trên bài viết

Nhấn vào dấu 3 chấm

Nhấn vào dấu 3 chấm

Bước 2: Chọn mục Quản lý bình luận

Chọn mục Quản lý bình luận

Chọn mục Quản lý bình luận

Bước 3: Chọn vào bình luận bạn muốn xoá, sau đó nhấn Xoá là bạn đã xoá bình luận Instagram

Nhấn Xoá là bạn đã xoá bình luận Instagram

Nhấn Xoá là bạn đã xoá bình luận Instagram

III. Hướng dẫn xoá bình luận Instagram trên máy tính đơn giản

1. Hướng dẫn nhanh

  • Truy cập vào trang web: instagram.com và đăng nhập tài khoản
  • Nhấn vào ảnh đại diện Instagram để vào trang cá nhân
  • Chọn bài viết bạn muốn xoá bình luận, bạn để chuột ngay bình luận muốn xoá và nhấn vào dấu 3 chấm
  • Nhấn Xoá là bạn đã xoá bình luận Instagram

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trên máy tính bạn truy cập vào trang web: instagram.com và đăng nhập tài khoản

Bước 2: Nhấn vào ảnh đại diện Instagram để vào trang cá nhân

Nhấn vào ảnh đại diện Instagram

Nhấn vào ảnh đại diện Instagram

Bước 3: Chọn bài viết bạn muốn xoá bình luận, bạn để chuột ngay bình luận muốn xoá và nhấn vào dấu 3 chấm

Nhấn vào dấu 3 chấm

Nhấn vào dấu 3 chấm

Bước 4: Nhấn Xoá là bạn đã xoá bình luận Instagram

Nhấn Xoá là bạn đã xoá bình luận Instagram

Nhấn Xoá là bạn đã xoá bình luận Instagram

Trên đây là hướng dẫn cách xoá bình luận Instagram trên điện thoại, máy tính đơn giản. Chúc các bạn thành công khi thực hiện.