Danh sách Trang Bị Hắc Ám DTCL Mùa 5 | Cơ chế mới DTCL Mùa 5 Update 05/2024

Ngoài tộc hệ, đội hình DTCL và tướng mới DTCL Mùa 5, Ngày Phán Quyết còn mang đến một cơ chế hoàn toàn mới, đó chính là Trang Bị Hắc Ám. Tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu chi tiết hơn về bộ Trang Bị Hắc Ám DTCL sắp được ra mắt trong mùa giải mới nhé!

Trang Bị Hắc Ám DTCL Mùa 5

Trang Bị Hắc Ám DTCL Mùa 5

1. Giáp Bóng Tối

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám + Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám = Giáp Hắc Ám Giáp Bóng Tối

Công Dụng

Đội của chủ sở hữu có thêm 2 giới hạn thành viên tối đa nhưng Linh Thú sẽ nhận thêm 100% sát thương.

2. Hắc Huyết Kiếm

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám + Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám = Huyết Kiếm Liều Lĩnh Hắc Huyết Kiếm

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Sát Thương Vật Lý hồi cho chủ sở hữu 40% sát thương gây ra. Mỗi lần chủ sở hữu được hồi đến 90% Máu, nhận 30% Tốc độ Đánh trong 3 giây (không cộng dồn). Chủ sở hữu nhận 33% Máu tối đa thành sát thương chuẩn ở đầu trận chiến.

3. Bùa Xanh Đen Đậm

Công Thức

Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám = Bùa Xanh Hắc Ám Bùa Xanh Đen Đậm

Chỉ Số

 • +30 Năng lượng

Công Dụng

Sau khi sử dụng kỹ năng, chủ sở hữu nhận 15 Năng Lượng. Nếu chủ sở hữu có ít hơn 60% Máu, lượng năng lượng tăng lên 50.

4. Giáp Gai Lởm Chởm

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám + Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám = Áo Choàng Gai Của Kẻ Ác Giáp Gai Lởm Chởm

Chỉ Số

 • +40 Giáp

Công Dụng

Cho 200 Giáp cộng thêm (bao gồm thành phần)

5. Chén Tà Thuật

Công Thức

Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám = Chén Hiểm Độc Chén Tà Thuật

Chỉ Số

 • +20 Kháng Phép
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Khi trận chiến bắt đầu, tất cả đồng minh của chủ sở hữu trong vòng ô cùng hàng nhận 45 Sức Mạnh Phép Thuật trong suốt trận chiến. Chủ sở hữu mất 20 Sức Mạnh Phép Thuật thay vì nhận thêm.

6. Ác Kiếm Tử Thần

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám + Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám = Lưỡi Kiếm Tử Thần Nguyền Rủa Ác Kiếm Tử Thần

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh

Công Dụng

Tham gia hạ gục cho chủ sở hữu +15 Sức Mạnh Công Kích trong phần còn lại của giao tranh. Hiệu ứng này có thể cộng dồn vô hạn (bắt đầu từ 3). Chủ sỡ hữu bị giảm 20% Máu tối đa.

7. Vuốt Ác Long

Công Thức

Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám + Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám = Vuốt Rồng Bóng Đêm Vuốt Ác Long

Chỉ Số

 • +40 Kháng Phép

Công Dụng

Giảm sát thương phép nhận vào đi 15%. Miễn nhiễm sát thương thêm từ các đòn chí mạng.

8. Ấn Ác Quỷ

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám + Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám  = Biểu Tượng Ác Quỷ Ấn Ác Quỷ

Chỉ Số

 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Ác Quỷ.

9. Ấn Tà Thần

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám + Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám = Biểu Tượng Tà Thần Ấn Tà Thần

Chỉ Số

 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Tà Thần.

10. Tim Băng Hắc Hóa

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám = Tim Băng Của Quỷ Tim Băng Hắc Hóa

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Giảm Tốc Độ Đánh của tất cả kẻ địch trong vòng 2 ô đi 50%. Giảm Tốc Độ Đánh của tất cả đồng minh (trừ bản thân) trong vòng 1 ô đi 50%.

11. Thú Tượng Giáp Bất Hoại

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám + Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám = Ác Quỷ Thạch Giáp Thú Tượng Giáp Bất Hoại

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Chủ sở hữu được hồi 45 Máu mỗi 2 giây với mỗi đơn vị nhắm đến bản thân.

12. Diệt Khổng Lồ Tà Ác

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám + Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám = Diệt Khổng Lồ Bóng Tối Diệt Khổng Lồ Tà Ác

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Kỹ năng và đòn đánh của chủ sỡ hữu gây 50% sát thương thêm. Nếu mục tiêu có ít hơn 1100 Máu tối đa, Kỹ năng và Đòn đánh của chủ sở hữu gây ít hơn 15% sát thương thay vì được cộng.

13. Giáp Thiên Thần Sa Ngã

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám + Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám = Giáp Thiên Thần Sa Ngã Giáp Thiên Thần Sa Ngã

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +20 Giáp

Công Dụng

Khi chủ sở hữu bị hạ gục lần đầu, đặt bản thân vào trạng thái ngưng đọng. Sau 2 giây, hồi sinh người sử dụng với 80% Máu và giải mọi hiệu ứng bất lợi. Sau khi hiệu ứng này được kích hoạt, Tốc độ Đánh của chủ sở hữu bị giảm đi 50% trong phần còn lại của giao tranh.

14. Huyết Cuồng Đao Guinsoo

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám + Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám = Hắc Cuồng Đao Guinsoo Huyết Cuồng Đao Guinsoo

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Đòn đánh cho +9% Tốc độ Đánh trong suốt phần còn lại của giao tranh. Tốc độ Đánh có thể cộng dồn vô hạn. Chủ sở hữu phải nhận 2.5% Máu tối đa của bản thân thành sát thương chuẩn mỗi đòn đánh.

15. Bàn Tay Phục Hận

Công Thức

Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám + Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám = Bàn Tay Báo Thù Bàn Tay Phục Hận

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +25 Giáp

Công Dụng

Khi bắt đầu trận chiến, chủ sở hữu nhận cả hai bùa lợi:

 • +40 Sức Mạnh Công Kích and +40 Sức Mạnh Phép Thuật
 • Đòn đánh và Kỹ năng hồi 40% lượng sát thương gây ra

Những bùa lợi này mất đi khi tham gia hạ gục, và nhận lại trong lần tham gia hạ gục tiếp theo.

16. Kiếm Súng Chợ Đen

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám + Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám = Kiếm Súng Hextech Nguyền Rủa Kiếm Súng Chợ Đen

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Sát thương phép và sát thương chuẩn từ Kỹ năng của chủ sở hữu hồi máu cho đồng minh gần nhất mất máu bằng 60% lượng sát thương gây ra. Không có ảnh hưởng đến chủ sở hữu.

17. Hắc Cực Kiếm

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám + Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám = Vô Cực Kiếm Nguyền Rủa Hắc Cực Kiếm

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +5% Tỉ lệ Chí mạng

Công Dụng

Cho 75% Tỉ Lệ Chí Mạng (bao gồm trang bị thành phần). Mỗi Tỉ lệ Chí mạng trên 100% sẽ trở thành 1% Sát thương Chí mạng. Chủ sở hữu nhận thêm 38% Sát Thương Chí Mạng Mỗi khi chủ sở hữu chí mạng, nhận sát thương chuẩn bằng 3% Máu tối đa.

18. Nỏ Sét Bóng Tối

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám + Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám = Nỏ Sét Đen Nỏ Sét Bóng Tối

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Kỹ năng
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Kẻ địch và đồng minh (trừ chủ sở hữu) trong vòng 2 ô bị giật sét khi sử dụng kỹ năng, nhận sát thương phép tỉ lệ với Năng Lượng tối đa. Kẻ địch nhận sát thương bằng 200% Năng Lượng tối đa, và đồng minh nhận sát thương bằng 100% Năng Lượng tối đa. Khi một đồng minh hoặc kẻ địch bị giật sét, chủ sở hữu nhận 5 Sức Mạnh Phép Thuật trong phần còn lại của giao tranh.

19. Găng Liều Mạng

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám + Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám = Găng Nhiễm Độc Găng Liều Mạng

Chỉ Số

 • +20% Tỉ lệ Chí mạnh
 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Sát thương phép thuật và sát thương chuẩn từ kỹ năng của chủ sở hữu có thể chí mạng. Chủ sở hữu nhận thêm +40% Sát Thương Chí Mạng và 20% Tỉ Lệ Chí Mạng. Mỗi khi sử dụng một kỹ năng, mất 15% Máu tối đa.

20. Cung Xanh Đậm

Công Thức

Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám + Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám = Cung Xanh Cuối Cùng Cung Xanh Đậm

Chỉ Số

 • +10% Tốc Độ Đánh
 • +20% Tỉ lệ Chí mạnh

Công Dụng

Khi chủ sở hữu tấn công chí mạng, Giáp và Kháng Phép của kẻ địch bị giảm đi 50% trong 5 giây. Giáp và Kháng Phép của chủ sở hữu cũng vĩnh viễn bị giảm đi 25%.

21. Dây Chuyền Silver Lunari

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám + Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám = Dây Chuyền Iron Solari Bóng Tối Dây Chuyền Silver Lunari

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Chủ sở hữu và đồng minh trong vòng 2 ô cùng hàng nhận 60 Kháng Phép và Giáp, nhưng nhận ít hơn 5 Năng lượng mỗi đòn đánh.

22. Quyền Trượng Đại Ác Ma

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám = Quyền Trượng Ác Quỷ Quyền Trượng Đại Ác Ma

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Kỹ năng
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Mỗi khi chủ sở hữu sử dụng kỹ năng, nhận Máu tối đa (không tăng máu hiện tại) tương đương 300% Năng Lượng tối đa. Chủ sở hữu hồi lại máu tương đương với lượng Máu nhận được từ lần sử dụng kỹ năng đó.

23. Ấn Tiên Hắc Ám

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám = Biểu Tượng Tiên Hắc Ám Ấn Tiên Hắc Ám

Chỉ Số

 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Tiên Hắc Ám.

24. Ấn Đồ Long

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám + Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám = Biểu Tượng Đồ Long Ấn Đồ Long

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Đồ Long.

25. Hắc Quỷ Thư Morello

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám + Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám = Đại Quỷ Thư Morello Hắc Quỷ Thư Morello

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Khi chủ sở hữu gây sát thương phép với kỹ năng, thiêu đốt mục tiêu, gây 100% Máu tối đa của mục tiêu thành sát thương chuẩn trong 25 giây, và giảm hồi máu đi 50% trong thời gian thiêu đốt. Kỹ năng của chủ sở hữu gây ít hơn 50% sát thương.

26. Khăn Kháng Thuật Tà Ác

Công Thức

Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám + Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám = Áo Choàng Thủy Ngân Ác Quỷ Khăn Kháng Thuật Tà Ác

Chỉ Số

 • +20 Kháng Phép
 • +20% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Chủ sở hữu được miễn nhiễm hiệu ứng khống chế trong suốt trận đấu nhưng bị -20% Máu tối đa.

27. Mũ Nguyền Rủa Rabadon

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám + Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám = Mũ Nguyền Rủa Rabadon Mũ Nguyền Rủa Rabadon

Chỉ Số

 • +20 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Cho 100 SMPT (bao gồm thành phần) và bị -20% Máu tối đa.

28. Đại Bác Liên Thanh Tử Thần

Công Thức

Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám + Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám = Đại Bác Liên Thanh Chết Chóc Đại Bác Liên Thanh Tử Thần

Chỉ Số

 • +20% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Tăng Tầm Đánh chủ sở hữu thêm 1 ô. Chủ sở hữu nhận +40% Tốc độ Đánh khi không có kẻ địch trong vòng 2 ô. Đòn đánh của chủ sở hữu không thể hụt.

29. Dây Chuyền Tội Lỗi

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám = Dây Chuyền Thoát Tội Dây Chuyền Tội Lỗi

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Chủ sở hữu phát ra hào quang cho tất cả đồng minh trên sàn đấu trừ bản thân, hồi cho họ 20% Máu đã mất mỗi 5 giây. Mỗi khi hiệu ứng này diễn ra, chủ sở hữu nhận sát thương chuẩn bằng 10% Máu hiện tại.

30. Hắc Cuồng Cung Runaan

Công Thức

Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám + Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám = Cuồng Cung Runaan Ác Quỷ Hắc Cuồng Cung Runaan

Chỉ Số

 • +20 Kháng Phép
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Đòn đánh của chủ sở hữu bắn ra 2 đường đạn phụ lên kẻ địch xung quanh, gây 50% Sức Mạnh Công Kích của chủ sở hữu. Những tia sét này có thể chí mạng nhưng không áp dụng hiệu ứng đòn đánh.

31. Áo Choàng Hắc Ám Tĩnh Lặng

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám + Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám = Áo Choàng Đen Tĩnh Lặng Áo Choàng Hắc Ám Tĩnh Lặng

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Khi trận chiến bắt đầu, chủ sở hữu bắn một tia năng lượng ra trước mặt và phía sau, gây trì hoãn kỹ năng tiếp theo của kẻ địch và đồng minh bằng cách tăng Năng Lượng tiêu thụ của chúng thêm 65% cho đến khi họ thi triển chiêu thức.

32. Ác Thương Shojin

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám = Ngọn Giáo Shojin Nguyền Rủa Ác Thương Shojin

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Chủ sở hữu hồi 14 Năng Lượng mỗi đòn. Chủ sở hữu gây ít hơn 20% sát thương.

33. Dao Điện Tà Ác Statikk

Công Thức

Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám = Dao Điện Statikk Của Quỷ Dao Điện Tà Ác Statikk

Chỉ Số

 • +10% Tốc Độ Đánh
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Mỗi đòn đánh thứ hai từ chủ sở hữu phóng điện lên 4 kẻ địch, gây 70 sát thương phép và giảm Kháng Phép của chúng đi 70% trong 5 giây. Chủ sở hữu bị -33% Sức Mạnh Công Kích.

34. Áo Choàng Thiên Thực

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám + Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ = Khiên Thái Dương Áo Choàng Thiên Thực

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +150 Máu

Công Dụng

Mỗi 1.5 giây, một kẻ địch trong vòng 3 ô bị thiêu đốt mất 25% Máu tối đa trong vòng 10 giây. Hồi máu nhận được của mục tiêu bị giảm đi 50%. Chủ sở hữu cũng bị thiêu đốt đi 4% Máu tối đa mỗi giây trong suốt trận đấu.

35. Ấn Suy Vong

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám + Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám = Biểu Tượng Suy Vong Ấn Suy Vong

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Suy Vong.

36. Găng Lừa Lọc

Công Thức

Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám + Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám = Bao Tay Đạo Tặc Nguyền Rủa Găng Lừa Lọc

Chỉ Số

 • +20% Tỉ lệ Chí mạng
 • +20% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Khi trận đấu bắt đầu, chủ sở hữu có thêm 2 trang bị ngẫu nhiên tạm thời. Chúng luôn là trang bị bóng tối hoàn chỉnh.

37. Quyền Năng Phục Hận

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám + Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám = Quyền Năng Khổng Lồ Bộc Phát Quyền Năng Phục Hận

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Mỗi 3 giây, đòn đánh tiếp theo của chủ sở hữu gây 25% tổng sát thương bản thân nhận được kể từ đòn đánh cường hóa trước đó thành sát thương chuẩn.

38. Vuốt Bẫy Thù Hận

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám + Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám = Vuốt Bẫy Nổ Vuốt Bẫy Thù Hận

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +20% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Chặn kỹ năng đầu tiên tác động lên chủ sở hữu, sau đó dịch chuyển bản thân đến vị trí của kẻ địch sử dụng và khiến hai đơn vị tấn công nhau. Họ gây 25% sát thương thêm lên nhau.

39. Ấn Kỵ Sĩ

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám + Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám = Biểu Tượng Kỵ Sĩ Ấn Kỵ Sĩ

Chỉ Số

 • +20 Giáp

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Kỵ Sĩ.

40. Ấn Ma Sứ

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám + Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám = Biểu Tượng Ma Sứ Ấn Ma Sứ

Chỉ Số

 • +150 Máu

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Ma Sứ.

41. Giáp Tử Chiến Warmog

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám + Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám = Giáp Nhiễm Độc Warmog Giáp Tử Chiến Warmog

Chỉ Số

 • +300 Máu

Công Dụng

Cho 1800 Máu (bao gồm thành phần). Chủ sở hữu nhận 100 sát thương chuẩn mỗi giây.

42. Ấn Thây Ma

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám + Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám = Biểu Tượng Thây Ma Ấn Thây Ma

Chỉ Số

 • +10% Tỉ lệ Chí mạng
 • +10% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thây Ma.

43. Cờ Lệnh Zeke U Ám

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám + Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám = Cờ Hiệu Zeke Hắc Ám Cờ Lệnh Zeke U Ám

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +150 Máu

Công Dụng

Khi giao tranh bắt đầu, chủ sở hữu giảm Tốc độ Đánh của tất cả đồng minh trong vòng 1 ô cùng hàng đi 25%. Chủ sở hữu sau đó tăng 40% Tốc độ Đánh với mỗi đồng minh chịu ảnh hưởng.

44. Hắc Phong Kiếm

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám + Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám = Phong Kiếm Bộc Phát Hắc Phong Kiếm

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Khi trận chiến bắt đầu, chủ sở hữu triệu hồi một luồng gió mạnh ở phía đối diện của sân đấu, loại kẻ địch gần đó nhất ra khỏi chiến đấu trong 8 giây. Một khi kẻ địch quay trở lại trận chiến, họ nhận 30 Sức Mạnh Công Kích và 30 Sức Mạnh Phép Thuật trong phần còn lại của giao tranh. Bỏ qua miễn nhiễm hiệu ứng.

45. Thông Đạo Cảm Tử Zz’Rot

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám + Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám = Thông Đạo Bóng Tối Zz Thông Đạo Cảm Tử Zz’Rot

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Khi chủ sở hữu bị hạ gục, một Bọ Hư Không được triệu hồi để tiếp tục chiến đấu. Khi nó bị hạ, nó gây 600 sát thương chuẩn lên kẻ địch trong vòng 1 ô.

Trên đây là thông tin trang bị Hắc Ám trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 với những chức năng và hiệu quả riêng biệt. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu thấy hay, nhớ chia sẻ bài viết đến bạn bè để biết thêm nhiều thông tin hơn nhé!