Danh sách ứng dụng chạy được trên Macbook chip Apple M1 Update 07/2024

Việc chuyển đổi sử dụng chip M1 trên dòng MacBook mới được đánh giá là bước nhảy vọt đáng kể của Apple. Song, điều này cũng dẫn đến tình trạng sẽ có một số ứng dụng mà bạn đang dùng có thể không tương thích hoặc không hoạt động trên các con máy mới của hãng. Bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp chi tiết danh sách những ứng dụng, phần mềm được hỗ trợ trên MacBook chip Apple M1

Danh sách ứng dụng chạy được trên Macbook chip Apple M1

1. Phần mềm hỗ trợ nhà phát triển, lập trình viên – Developer Tools

Phần mềm GifHub Desktop hỗ trợ nhà phát triển, lập trình viên
 • Android Studio – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • App Preview Video Converter – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.7.4
 • Arduino IDE – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 và tối ưu trong chế độ phát triển
 • Asset Catalog Creator – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.7.4
 • Atom – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Attributed String Creator – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.9.6
 • BBEdit – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v13.5
 • Beyond Compare – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • CocoaPods – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • CotEditor – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v4.0.0
 • Cyberduck – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 và đang xây dựng bản tối ưu trong chế độ phát triển
 • DBeaver – Chưa được hỗ trợ, chỉ hoạt động trên Macbook chip Intel
 • Deno – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 
 • Docker – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Electron – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v11.0
 • Filezilla – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Flutter – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển 
 • Fork – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Git Version Control – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • GitHub Desktop – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 kể từ v2.6.0 và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • Go – Được tối ưu khi hoạt động thông qua Rosetta
 • Godot Engine – Chưa được hỗ trợ chính thức
 • Haskell – Chưa được hỗ trợ, chỉ hoạt động trên Macbook chip Intel
 • Homebrew – Hoạt động được thông qua Rosetta 2, nhưng vẫn có một số cảnh báo và lỗi khắc phục khi sử dụng
 • Hopper Disassembler – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v4.6
 • IntelliJ Idea – Hoạt động được thông qua Rosetta và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • iTerm – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.4.0
 • Julia Language – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • LLVM Clang – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • MacPorts – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • MySQL Community Server – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • MySQL Workbench – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • NixOS – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • NodeJS – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 cho Active LTS 
 • Nova – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3
 • OCaml – Chưa hỗ trợ, nhưng có thể dùng bản thử nghiệm trong chế độ phát triển
 • OpenJDK – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Parallels Desktop – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • PHPStorm – Hoạt động được thông qua Rosetta và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • Proxyman – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • PyCharm – Hoạt động được thông qua Rosetta và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • Python – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, đặc biệt là các bản v2.7.16, v3.8.2, và v3.9
 • Redis – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v6
 • Rust – Được tối ưu khi hoạt động thông qua Rosetta
 • Sketch – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v70
 • SubEthaEdit – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v5.1.5
 • Sublime Text – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Surge – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v4.0.0
 • TensorFlow – Chưa hoạt động, nhưng có thể dùng bản thử nghiệm trong chế độ phát triển
 • TablePlus – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Tower – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v6
 • Transmit – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v5.7
 • Tunnelblick – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Unity – Hoạt động được thông qua Rosetta và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • VS Code – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Vysor – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • WebStorm – Hoạt động được thông qua Rosetta và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • Wireshark – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Xcode – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v12.2
 • Xojo – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • .NET – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển

2. Phần mềm hỗ trợ nghiên cứu, thống kê

Phần mềm hỗ trợ nghiên cứu, thống kê
 • IBM SPSS – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 
 • Matlab – Hoạt động được thông qua Rosetta 2, kể từ v9.9.0.1495850
 • RStudio – Hoạt động được thông qua Rosetta và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • Stata – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v16

3. Phần mềm chỉnh sửa nhạc và âm thanh

Phần mềm chỉnh sửa nhạc và âm thanh
 • Ableton – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Airfoil – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Audacity – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Audio Hijack – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Avid Pro Tools – Chưa được hỗ trợ, chỉ hoạt động được trên Macbook chip Intel
 • Capo – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v4
 • djay – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.0
 • Farrago – Hoạt động được thông qua Rosetta 2, kể từ v1.5.3
 • Fission – Hoạt động được thông qua Rosetta 2, kể từ v2.6
 • forScore – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v12
 • Fretello – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2.3.3
 • Garageband – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Logic Pro – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Loopback – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Native Access – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Piezo – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • SoundSource – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Super 8 R2 – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Traktor DJ 2 – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Traktor Pro 3 – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển

4. Phần mềm đồ họa và chỉnh sửa hình ảnh

Phần mềm đồ họa và chỉnh sửa hình ảnh
 • Affinity Designer – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.8.6
 • Affinity Photo – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.8.6
 • Affinity Publisher – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.8.6
 • ArmorPaint – Chưa được hỗ trợ, chỉ hoạt động được trên Macbook chip Intel
 • Capture One – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Darkroom – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Graphite Sketchbook – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Inkscape – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Lightroom – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Logoist 4 – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v4.1
 • MacTeX – Hoạt động được thông qua Rosetta và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • Mail Designer 365 – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2.0
 • Pixelmator Pro – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2.0
 • Photoshop – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Textify – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2.0.1
 • Vectornator – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon

5. Phần mềm chỉnh sửa video, clip

Phần mềm chỉnh sửa video, clip
 • After Effects – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Autodesk Fusion 360 – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Autodesk Maya – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Blender – Hoạt động được thông qua Rosetta và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • Cinebench – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v23.200
 • Cinema 4D – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Claquette – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2.1
 • DaVinci Resolve – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Final Cut Pro – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Handbrake – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.4.0
 • MKVToolNix – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • OBS – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Premiere Pro – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • Tumult Hype – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v4.1

6. Phần mềm hỗ trợ thiết kế, xây dựng bản vẽ 3D

Phần mềm hỗ trợ thiết kế, xây dựng bản vẽ 3D
 • Archicad – Chưa được hỗ trợ, chỉ hoạt động được trên Macbook chip Intel
 • AutoCAD – Chưa được hỗ trợ, chỉ hoạt động được trên Macbook chip Intel
 • Shaper3D – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • SketchUp – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Timebox 3D Collage Maker – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v8.1

7. Ứng dụng giải trí và tiện ích

Ứng dụng giải trí và tiện ích
 • DOSBox – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • IINA – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Movist – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2.6
 • News Explorer – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.9.11
 • Spotify – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Steam – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Tidal – Hoạt động được thông qua Rosetta 2, kể từ 2.23.0.488 (thỉnh thoảng vẫn tự động thoát)
 • Vienna – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.6
 • VLC – Hoạt động được thông qua Rosetta 2

8. Ứng dụng mạng xã hội

Ứng dụng mạng xã hội
 • Cisco Webex Meetings – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Microsoft Teams – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • QQ – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v6.7.0.20110
 • QQ 体验版(MacCatalyst) – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Signal – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Slack – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Telegram – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v7.2.4
 • Welly BBS – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2020.9
 • Zoom – Hoạt động được thông qua Rosetta 2

9. Phần mềm theo dõi, tìm kiếm, lưu trữ công việc,…

Công cụ Microsoft Office 365 hỗ trợ trên MacBook
 • 1Password – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • Agenda – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Airmail – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v4.5.1
 • Alfred – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Amphetamine – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon từ bản 5.1
 • Bartender – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v4.0.20
 • Bear – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.8.2
 • BetterTouchTool – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.502
 • Bitwarden – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 với bản vá đang được phát triển
 • Chrome – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, v87
 • coconutBattery – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.9.2
 • Coloban – Chưa hoạt động được nhưng đang trong quá trình phát triển
 • CrossOver – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • DEVONthink – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.5.2
 • Dropbox – Hoạt động được thông qua Rosetta 2, kể từ v110.4.458
 • Elpass – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.1.10
 • Enpass – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Fantastical – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Firefox – Hoạt động được thông qua Rosetta 2, kể từ v83
 • flickery – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.9.48
 • Geekbench – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v5.3
 • Glimpses – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2.2.3
 • GrandPerspective – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ 2.5.3
 • Highland 2 – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2.9
 • Highlights – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2020.3
 • IA Writer – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • iMazing 2 – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • iStat Menus – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v6.51
 • IVPN – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Karabiner-Elements – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v13.0.0
 • Keep It – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.9
 • Keka – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.2.2
 • LaunchBar – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Little Snitch – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon từ bản v5.0
 • Microsoft Excel – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Microsoft Office 365 – Hoạt động được thông qua Rosetta, kể từ v16.43.20110804
 • Microsoft Word – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • MindNode – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Nisus Writer Pro – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.2 (một số trình trợ giúp hoạt động thông qua Rosetta)
 • Nisus Writer Express – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.2 (một số trình trợ giúp hoạt động thông qua Rosetta)
 • Notion Desktop – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • Noto – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • OmniFocus – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.10
 • OmniGraffle – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v7.18
 • OmniOutliner – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v5.8
 • OmniPlan – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v4.2
 • Parcel – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v6.6
 • PDF Viewer – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v5.1
 • Planny 4 – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • Post-it® – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Safari – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon
 • ScreenFloat – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.5.18
 • SiriMote – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v1.3.9
 • TeamViewer – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v15.12.4
 • Transloader – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v2.1.1 – Blog Post
 • Transmission – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • Things – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.13.2
 • Ulysses – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v21
 • Vivaldi – Hoạt động được thông qua Rosetta 2 và hỗ trợ tối ưu trong chế độ phát triển
 • VMWare Horizon Client – Hoạt động được thông qua Rosetta 2
 • VMWare Remote Console – Chưa được hỗ trợ, chỉ hoạt động được trên Macbook chip Intel
 • VPN Tracker 365 – Được hỗ trợ tối ưu IPsec, L2TP, OpenVPN, SonicWALL SSL VPN kể từ v21.0
 • Yoink – Được hỗ trợ tối ưu cho chip Apple Silicon, kể từ v3.5.11

Mình đã vừa tổng hợp và cập nhật chi tiết cho bạn danh sách các ứng dụng, phần mềm chạy được trên dòng MacBook chip M1 mới của Apple. Hy vọng đây sẽ là một bài viết giúp ích cho bạn khi lựa chọn mua và sử dụng. 

Nguồn tham khảo: