Inc, Corp, JSC, Co. ltd là gì? Phân biệt các loại hình công ty Update 04/2024

Bạn thường xuyên bắt gặp những cụm từ Inc, Corp, JSC, Co. ltd trên các bài báo kinh kinh tế, bản tin tài chính nhưng lại không hiểu chúng là gì, hoặc chỉ nắm được ít thông tin cơ bản về những thuật ngữ này và muốn tìm hiểu nhiều thông tin hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu chính xác Inc, Corp, JSC, Co. ltd là gì và cách để phân biệt các loại hình công ty này. Hãy cùng theo dõi nhé!

Inc, Corp, JSC, Co. Ltd là gì? Phân biệt các loại hình công ty

Inc, Corp, JSC, Co. Ltd là gì? Phân biệt các loại hình công ty

I. Inc là gì?

Inc là cụm từ viết tắt của Incorporated, có thể hiểu đơn giản là sát nhập, hợp thành tổ chức. Đây là thuật ngữ sử dụng nhằm nói về sự hợp tác, chung sức giữa các công ty làm việc với nhau hay một nhóm công ty hợp sức gây dựng nên một tập đoàn lớn mạnh.

Inc là cụm từ viết tắt của Incorporated

Inc là cụm từ viết tắt của Incorporated

Khi thành lập tập đoàn thì các công ty con sẽ có nghĩa vụ đóng góp cổ phần hay đầu tư vốn, nguồn lực để xây dựng nền móng vững chắc tạo bước đà mạnh mẽ để tập đoàn phát triển. Một khi đã chung sức cùng phát triển thì mỗi công ty thành viên đều có ý nghĩa và mang trọng trách riêng, nếu một phần nào đó gặp khủng hoảng thì có thể gây ảnh hưởng, khó khăn đến cả tập đoàn. Vì vậy muốn công ty phát triển hay vượt qua một khó khăn nào đó thì tất cả các cổ đông phải cùng nhau đoàn kết, cố gắng mới có thể vực dậy nhằm đưa cả tập đoàn đi lên. Có thể kể đến một số tập đoàn nổi tiếng như Apple (Apple Inc) hay ở Việt Nam thì có tập đoàn dầu khí Petrolimex (Petrolimex Inc).

Apple Inc

Apple Inc

II. Corp là gì?

Corp là viết tắt của cụm từ Corporation, dùng để chỉ một tổ chức lớn, tập đoàn, tổng công ty,… Đây là một tập hợp bao gồm các tổ chức hoặc các công ty… cùng nhau hợp tác làm việc hay đó có thể là một nhóm các công ty có quy mô nhỏ chung sức hợp thành một tập đoàn lớn mạnh hơn. Việc thành lập này phải thông qua đăng ký và và được công nhận trong pháp luật thì mới có thể hoạt động hợp pháp.

Corp là viết tắt của cụm từ Corporation dùng để chỉ một tổ chức lớn tập đoàn tổng công ty

Corp là viết tắt của cụm từ Corporation dùng để chỉ một tổ chức lớn, tập đoàn, tổng công ty

Sau khi hoàn thành các thủ tục đúng theo pháp luật, Corp có quyền phát hành cổ phiếu (nếu muốn), niêm yết chúng trên thị trường chứng khoán và có thể hoạt động theo hình thức của một công ty cổ phần. Việc chung sức này giúp Corp có thêm nhiều sức mạnh, uy tín, môi trường phát triển lớn hơn nhiều so với các công ty đơn lẻ. Tiêu biểu trong hình thức này không thể không nhắc đến gã khổng lồ công nghệ của Mỹ Microsoft Corp.

Microsoft Corp

Microsoft Corp

III. JSC

Jsc viết tắc của Joint-Stock Company tức là công ty cổ phần. Đây là một loại hình kinh doanh, một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Nếu muốn thành lập Jsc thì cần có ít nhất 3 chủ sở hữu tham gia, đó có thể là thể nhân hoặc pháp nhân. 

Trong đó cổ phần (Share) là số vốn góp chung được chia nhỏ thành những phần bằng nhau. Những người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông (Shareholder) còn khi công ty tiến hành chia lợi nhuận cho mỗi cổ phần thì gọi là cổ tức. Mỗi thành viên góp vốn sẽ được cấp một giấy chứng nhận chứng minh quyền sở hữu cổ phần, gọi là cổ phiếu (Stock). Jsc là loại hình, đơn vị duy nhất được phép tung ra cổ phiếu, chúng như là một bằng chứng rõ ràng công nhận quyền sở hữu của một cổ đông đối với công ty cổ phần. Các cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu.

Jsc viết tắc của Joint Stock Company tức là công ty cổ phần

Jsc viết tắc của Joint Stock Company tức là công ty cổ phần

Trong khi đó ai có số cổ phần nhiều nhất (Đại cổ đông) sẽ là người nắm quyền cao nhất. Jsc được cơ cấu phải có Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Hàng năm công ty cổ phần sẽ có phiên họp thường kỳ, tại đây người điều hành công ty sẽ được bầu ra. Đó có thể là là cá nhân hoặc tập thể với danh nghĩa là Hội đồng quản trị (Board of Director). Hình thức công ty cổ phần có ưu điểm vượt trội nhờ vào việc chuyển nhượng và mua bán cổ phần linh hoạt nên họ có quyền điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang một nơi khác, thậm chí là giữa hai lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Joint Stock Company

Joint Stock Company

IV. Co. Ltd là gì?

Co. Ltd là viết tắt của Company Limited tức là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Loại hình doanh nghiệp này thì có nhiều nhất là 50 thành viên cùng góp vốn thành lập. Trên phương diện pháp luật, công ty sẽ là pháp nhân còn chủ sở hữu công ty là thể nhân . Chủ sở hữu sẽ có các nghĩa vụ và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty của mình. Co. Ltd không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn như công ty cổ phần.

Co. Ltd là viết tắt của Company Limited tức là công ty trách nhiệm hữu hạn

Co. Ltd là viết tắt của Company Limited tức là công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay thì có 2 loại công ty TNHH đó là: Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

  • Công ty TNHH 1 thành viên: Đúng như tên gọi, đây là một hình thức công ty được thành lập và thuộc sở hữu của một tổ chức hay một cá nhân. Họ có toàn bộ quyền hạn với công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
  • Công ty TNHH 2 thành viên: Đây là công ty có ít nhất 2 thành viên, tổ chức trở lên và không được vượt quá số lượng 50 thành viên chịu toàn bộ trách nghiệm trước pháp luật.
Hiện nay thì có 2 loại công ty TNHH

Hiện nay thì có 2 loại công ty TNHH

V. Phân biệt công ty Trách nhiệm hữu hạn và công ty Cổ phần

Hình thức so sánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công ty Cổ phần
Mô hình, cơ cấu Các thành viên góp vốn thành lập vào công ty và chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Những người sở hữu cổ phần (cổ đông) chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu.
Số lượng thành viên Công ty TNHH hai thành viên quy định là từ 2 người trở lên và số lượng không quá 50 thành viên. Không quy định số lượng tối đa nhưng phải có ít nhất 3 thành viên.
Cấu trúc vốn Vốn điều lệ không chia thành cổ phần hay cổ phiếu, tỷ lệ vốn góp có thể là những phần được chia không bằng nhau. Vốn điều lệ được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được ghi nhận bằng cổ phiếu.
Huy động vốn Không thể phát cổ phiếu để huy động vốn. Có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
Hoạt động chuyển nhượng vốn Phải ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên trước rồi mới đến người ngoài (trường hợp yêu cầu công ty mua lại mà các thành viên công ty không mua trong thời hạn ba mươi ngày) thì người ngoài mới được quyền ưu tiên. Tự do chuyển nhượng, trừ một số trường hợp đặc biệt.
Mua lại phần vốn đã góp Chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của thành viên mà thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành nghị quyết của Hội đồng thành viên về một số vấn đề nào đó. Việc mua lại cổ phiếu có thể xuất phát từ một trong hai bên (công ty quy định mua lại hoặc thành viên yêu cầu).

Trên đây là bài viết về khái niệm cũng như những điều bạn có thể chưa biết về Inc, Corp, JSC, Co. ltd và cách phân biệt các loại hình công ty này. Hy vọng thông qua bài viết bạn đã có cho mình những kiến thức bổ ích. Đừng quên chia sẻ bài viết hữu ích này với mọi người nữa nhé!