Tổng hợp các phím tắt trong Visual Studio giúp lập trình nhanh chóng Update 06/2024

Visual Studio là một công cụ lập trình được phát triển bởi Microsoft. Với thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng nên phần mềm này được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Và để lập trình nhanh chóng, bài viết này sẽ tổng hợp các phím tắt được dùng trong Visual Studio giúp bạn thao tác nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian. 

Tổng hợp các phím tắt trong Visual Studio

Tổng hợp các phím tắt trong Visual Studio

I. Các phím tắt thông dụng trong Visual Studio 

1. Phím tắt thao tác với code 

Phím tắt  Chức năng
Ctrl + L

Xóa dòng code tại vị trí trỏ chuột

Ctrl + Shift + phím )

Bôi đen dòng code lệnh for (), writeln ()…

Shift + Home

Bôi đen từ vị trí trỏ chuột về đầu dòng

Shift + End

Bôi đen từ vị trí trỏ chuột xuống cuối dòng

Ctrl + Shift + H

Tìm kiếm, thay thế

Ctrl + dấu ,

Tìm kiếm trong mục Solution

Ctrl + K + R

Tìm kiếm trong tham chiếu của biến, phương thức, class…của project.

Shift + F12

Tìm kiếm trong tham chiếu của biến, phương thức, class…của project

Shift + Alt + T

Hoán đổi dòng xuống phía dưới

Alt + Shift + F10 + Enter

Đổi tên biến, hàm đồng loạt khi tên biến, hàm thay đổi. Thực hiện phương thức kế thừa Abstract class hoặc Interface

Ctrl + R + E

Đóng gói vùng dữ liệu

2. Phím tắt điều hướng

Phím tắt  Chức năng

Phím mũi tên ←

Di chuyển sang trái 1 kí tự

Phím mũi tên →

Di chuyển sang phải 1 kí tự

Phím mũi tên ↑

Di chuyển lên dòng trên

Phím mũi tên ↓

Di chuyển lên dòng dưới

Ctrl + phím mũi tên ←

Di chuyển sang trái 1 từ

Ctrl + phím mũi tên →

Di chuyển sang phải 1 từ

Ctrl + phím mũi tên ↑

Di chuyển lên theo từng dòng

Ctrl + phím mũi tên ↓

Di chuyển xuống theo từng dòng

Home

Di chuyển về đầu dòng

End

Di chuyển về cuối dòng

PgUp

Đưa con trỏ về đầu trang

PgDn

Đưa con trỏ về cuối trang

Ctrl + Home

Đưa con trỏ về vị trí đầu trang

Ctrl + End

Đưa con trỏ về vị trí cuốitrang

Ctrl + G

Hiển thị hộp thoại GoTo Line

Ctrl + ]

Điền nột mục còn thiếu trong ngoặc nhọn {}

Ctrl + KK

Tạo, xóa bookmark

Ctrl + KN

Di chuyển tới bookmark tiếp theo

Ctrl + KP

Di chuyển tới bookmark phía trước

Ctrl + KL

Xóa hết bookmark

3. Phím tắt lựa chọn

Phím tắt  Chức năng

Shift + phím mũi tên ←

Mở rộng vùng chọn với 1 kí tự bên trái

Shift + phím mũi tên →

Mở rộng vùng chọn với 1 kí tự bên phải

Shift + phím mũi tên ↑

Mở rộng vùng chọn với 1 dòng phía trên

Shift + phím mũi tên ↓

Mở rộng vùng chọn với 1 dòng phía dưới

Ctrl + Shift + phím mũi tên ←

Mở rộng vùng chọn với 1 từ bên trái

Ctrl + Shift + phím mũi tên →

Mở rộng vùng chọn với 1 từ bên phải

Shift + PgUp

Mở rộng vùng chọn tới đầu trang

Shift + PgDn

Mở rộng vùng chọn tới cuối trang

Ctrl + Shift + Home

Mở rộng vùng chọn tới đầu trang

Ctrl + Shift + End

Mở rộng vùng chọn tới cuối trang

Ctrl + A

Chọn toàn bộ trang

Ctrl + W

Chọn từ hiện tại ở vị trí trỏ chuột

Ctrl + RS

Chuyển chế độ xem dọc => ngang

4. Phím tắt cửa sổ Properties

Phím tắt Chức năng

Ctrl + F1

Hiện documentation trong hộp thoại Properties

Phím mũi tên ← hoặc phím –

Đóng 1 nút trong property list

Phím mũi tên → hoặc phím +

Mở 1 nút trong property list

Shift + ESC

Đóng cửa sổ properties

Phím + trên Numpad

Mở rộng 1 nút và hiển thị các phần trong properties list

Phím – trên Numpad

Thu lại 1 nút trong properties list

PgDn

Di chuyển xuống dưới properties list

PgUp

Di chuyển lên trên properties list

Phím mũi tên ↑

Di chuyển lên trên properties list

Phím mũi tên ↓

Di chuyển xuống dưới properties list

Tab

Di chuyển giữa cửa sổ Settings với Object

Home

Di chuyển về properties đầu tiên trong list

End

Di chuyển xuống properties cuối trong list

5. Phím tắt với Settings box

Phím tắt Chức năng
ESC

Hủy bỏ

Ctrl + CCtrl + Insert

Copy

Ctrl + XShift + Delete Cắt

Delete

Xóa

Shift + F10

Hiển thị shortcut

Ctrl + T

Đổi chỗ hai kí tự ngẫu nhiên. Ví dụ: AD – CB thành AB – CD

Ctrl + Shift + T

Đổi chỗ hai vị trí của từ được nối bởi toán từ

Alt + Shift + T

Đổi chỗ 2 dòng

Ctrl + U

Chuyển văn bản được chọn => chữ thường

Ctrl + Shift + U

Chuyển văn bản được chọn sang chữ hoa

Ctrl + RW

Hiện, ẩn kí tự trắng

Ctrl + Q

Thay dấu cách bằng Tab

Ctrl + Shift + Q

Thay Tab bằng dấu cách

Tab

Dịch chuyển con trỏ về phía phải thêm 1 khoảng Tab

Shift + Tab

Dịch chuyển con trỏ về phía trái thêm 1 khoảng Tab

6. Phím tắt với trình Debug

Phím tắt Chức năng

F1

Mở trợ giúp

Alt + phím cách

Mở menu hệ thống

F9

Thêm, xóa điểm ngắt dòng

Ctrl + Shift + F9

Xóa điểm ngắt dòng

Ctrl + F9

Vô hiệu hóa điểm ngắt dòng

Ctrl + Alt + A

Hiển thị cửa sổ Auto

Ctrl + B

Hiển thị cửa sổ điểm ngắt

Ctrl + Alt + C

Hiển thị cửa sổ Call Stack

Ctrl + Alt + I

Hiển thị cửa sổ Immediate

Ctrl + Alt + L

Hiển thị cửa sổ Locals

Ctrl + Alt + R

Hiển thị cửa sổ Running Doucument

Alt + phím *

Hiển thị lệnh tiếp theo

Hy vọng bài viết tổng hợp phím tắt trong Visual Studio sẽ giúp việc lập trình của bạn nhanh hơn, dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công và nếu thấy bài viết hữu ích thì chia sẻ với mọi người nhé.