Đây là kích thước ảnh bìa group (nhóm cộng đồng) Facebook chuẩn, đang có hoặc sắp tạo nhóm thì phải xem ngay Update 04/2024

Đây là kích thước ảnh bìa group (nhóm cộng đồng) Facebook chuẩn, đang có hoặc sắp tạo nhóm thì phải xem ngay

Ảnh bìa nhóm cộng đồng

Chúng ta đã cùng tìm hiểu kích thước chuẩn của ảnh bìa đăng sự kiện Facebook. Thế còn kích thước ảnh bìa group (nhóm cộng động) trên Facebook chuẩn là bao nhiêu?

Nhóm cộng đồng Facebook cũng có ảnh bìa nằm trên đầu trang tương tự như ảnh bìa (cover) của trang cá nhân hay fanpage. Kích thước hiển thị thông thường của ảnh bìa nhóm cộng đồng là 1.640 x 856 px, hoặc bạn có thể chọn ảnh có tỷ lệ 1.91:1 đều được.

Ảnh bìa nhóm cộng đồng

Bạn nên chọn ảnh có định dạng đuôi .jpg, .png và .jepg để ảnh bìa nhóm cộng đồng được hiển thị tốt nhất nhé. 

Bạn nắm được bao nhiêu quy tắc vàng trong làng “Up” ảnh Facebook rồi?

Xem thêm: 

  • Kích thước chuẩn của ảnh đại diện (avatar) Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn của ảnh bìa (cover) trang Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn của ảnh story Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn ảnh bìa đăng sự kiện Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn ảnh bài post đăng Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn ảnh quảng cáo Carousel Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn ảnh trong album Facebook là bao nhiêu?