Kích thước ảnh quảng cáo Facebook định dạng Carousel là bao nhiêu? Muốn bán chạy hàng phải xem ngay Update 04/2024

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook định dạng Carousel là bao nhiêu? Muốn bán chạy hàng phải xem ngay

Kích thước chuẩn ảnh quảng cáo Facebook định dạng Carousel

Định dạng quảng cáo Carousel cho phép người dùng sử dụng 3 đến 5 ảnh kèm link dẫn về trang đích. Khi người dùng click vào ảnh thì sẽ được chuyển hướng về link đính kèm. Vậy kích thước ảnh quảng cáo Facebook chuẩn là bao nhiêu?

Khi hiển thị trên Facebook, bài đăng có định dạng quảng cáo Carousel sẽ hiển thị ra từ 3 – 5 hình ảnh theo dạng hàng chờ, người dùng sau khi xem xong một tấm ảnh (thường ứng với một sản phẩm) có thể lướt ngang để xem các ảnh tiếp theo.

Kích thước chuẩn ảnh quảng cáo Facebook định dạng Carousel

Với định dạng quảng cáo Carousel, ảnh được sử dụng là ảnh vuông (tỷ lệ 1:1), kích thước tốt nhất là 600 x 600 px.

Bạn nên chọn ảnh có định đạng đuôi .jpg, .png và .jepg để có chất lượng hiển thị tốt nhất.

Bạn nắm được bao nhiêu quy tắc vàng trong làng “Up” ảnh Facebook rồi?

Xem thêm: 

  • Kích thước chuẩn của ảnh đại diện (avatar) Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn của ảnh bìa (cover) trang Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn của ảnh story Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn ảnh bìa đăng sự kiện Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn ảnh bìa nhóm cộng đồng (group) Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn ảnh bài post đăng Facebook là bao nhiêu?
  • Kích thước chuẩn ảnh trong album Facebook là bao nhiêu?